Geomarketing


Geomarketing pozwala na efektywne wykorzystanie danych przestrzennych w celu przeprowadzenia analiz biznesowych. Usługi geomarketingowe są wsparciem w procesie optymalizacji sieci dystrybucji i pozwalają m.in. na:
- zwiększenie trafności decyzji biznesowych dzięki wieloaspektowej wizualizacji danych,
- Optymalizację planowania tras,
- Ocenę obecnych obszarów sprzedażowych oraz odkrycie potencjału nowych rynków zbytu,
- wskazanie optymalnej lokalizacji magazynów firmy.

button korzysci

 


Geomarketing jest rozwiązaniem wspierającym prowadzenie przestrzennych analiz biznesowych. Pozwala on w przejrzysty i bardzo czytelny sposób raportować i wizualizować działalność firmy, zarówno w układzie bieżącym, jak i planowanym.

button opis

 


Analiza geomarketingowa pozwala na efektywną ocenę działań przedsiębiorstwa i może być wsparciem przy podejmowaniu decyzji w zakresie optymalizacji sieci dystrybucji. Przestrzenne analizy biznesowe znajdują swoje zastosowanie na poszczególnych etapach projektowania optymalnego modelu sieci dystrybucji.

button zakres

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania