Logo

System automatycznej inwentaryzacji - ShadowCat

Shadowcat jest systemem stworzonym do przeprowadzania szybkiej i dokładnej inwentaryzacji/spisu z natury przy wykorzystaniu kodów kreskowych lub/oraz technologii RFID.

Obiekty zostają oznakowane etykietami z nadrukowanym kodem kreskowym oraz opcjonalnie zawierającymi znacznik RFID z zaprogramowanym numerem EPC. Spis z natury przeprowadzany jest przy użyciu przenośnego terminala wyposażonego w czytnik kodów kreskowych i/lub moduł RFID. W pierwszej kolejności następuje synchronizacja danych między bazą danych a terminalem przy użyciu sieci bezprzewodowej lub połączenia bezpośredniego (przewodowego). W ten sposób osoba przeprowadzająca inwentaryzację ma pewność, że zawsze korzysta z najbardziej aktualnych danych. Następnie obiekty zostają spisane poprzez odczyty kodów kreskowych ze znajdujących się na nich etykiet, bądź też przy pomocy bezprzewodowej technologii RFID. Inwentaryzator w dowolnej chwili ma wgląd w listę odczytanych, spodziewanych oraz nadmiarowych obiektów, co w znacznym stopniu przyspiesza pracę i pozwala na zmniejszenie liczby ewentualnych pomyłek. Po zakończeniu spisu lista odczytanych identyfikatorów przesyłana jest do centralnej bazy danych systemu. Umożliwia to przeglądanie danych o inwentaryzacji z dowolnego komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja desktopowa, a także generowanie raportów zgodnych z wcześniej zdefiniowanymi szablonami, eksport danych do plików, itp.

Najważniejsze funkcje aplikacji desktopowej:

Najważniejsze funkcje aplikacji terminalowej:

Interfejs wizualny aplikacji:

ShadowCat grafika art1

ShadowCat grafika art2

ShadowCat grafika art3

ShadowCat grafika art4

ShadowCat grafika art5

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania