CertLog grafika

Jak przstąpić do Systemu Certyfikacji Logistyków?

Dla przystąpienia do egzaminu kandydat powinien najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego egzaminu lub Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego przesłać wypełniony Formularz zgłoszeniowy. Osoby które samodzielnie opłacają egzamin powinny dołączyć do formularza zgłoszeniowego dowód dokonania opłaty.
Informacje zawarte tytułem przelewu powinny obejmować:
1) osobę za którą dokonano opłaty,
2) datę egzaminu,
3) rodzaj egzaminu odpowiednio: European Junior Logistician -> "EJLog" lub European Senior Logistician -> "ESLog", albo Końcowe Postępowanie Kwalifikacyjne - "KPK",
4) wybrany obszar egzaminowania (Zarządzanie Magazynem, Zarządzanie Zapasami, ...)
Preferowana jest droga faksowa - właściwy numer telefoniczny to: +48 618526376
lub zeskanowany dokument - właściwy adres elektroniczny to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Formularze dostępne z listy "Do pobrania".

UWAGA 1:
Brak zgłoszenia za pomocą formularza może skutkować nie przystąpieniem kandydata do egzaminu lub Końcowego Postępowania Kwalifikacyjnego ustalonego w inny sposób.

UWAGA 2:
Nadesłany formularz bez podpisu kandydata może nie zostać uznany.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania