Logo

Aktualizacja dnaych osobowych w Systemie Certyfikacji Logistyków


Aktualizacji danych osobowych można dokonać za pomocą Formularza zgłoszeniowego (odpowiednio Junior lub Senior) z dopiskiem "Aktualizacja danych osobowych" w pozycji "Miejsce egzaminu".

Oba formularze są dostępne na liście "Do pobrania".

© Instytut Logistyki i Magazynowania