Logo

Korzyści z uczestnictwa w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków

Posiadanie certyfikatu European Logistician jest potwierdzeniem kompetencji zawodowych w obszarze logistyki poprzez przeprowadzenie przewodu certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Instytutu Logistuki i Magazynowania, jako Krajowej Jednostki Certyfikującej Europejskiego towarzystwa Logistycznego (National Certification Board European Logistics Association).
Certyfikat European Logistician nadawany dożywotnio jest cenionym przez przedsiębiorstwa aututem nie tylko w "grze" o pracę, ale także przy planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego pracowników.

© Instytut Logistyki i Magazynowania