CertLog grafika

Krótko o Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków


Początki Europejskiego Systemu Certyfikacji Logistyków sięgają roku 1997, kiedy to powstała Europejska Rada ds. Certyfikacji w Logistyce (European Board for Certification in Logistics – ECBL). ECBL jest organizacją z siedzibą w Brukseli, działająca w oparciu o prawo belgijskie. Pozostaje ona w ścisłym związku z Europejskim Towarzystwem Logistycznym (European Logistics Association - ELA). W oparciu o standardy kompetencyjne określone przez ELA, ECBL koordynuje i nadzoruje certyfikację zawodową logistyków w wielu krajach Europy, a także poza nią.

System ten działa w Austrii, Belgii, Czechach, Egipcie, Federacji Rosyjskiej, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Hiszpanii, Polsce, Portugalii, Republice Południowej Afryki, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, i Włoszech. W najbliższym czasie do tego grona dołączy zapewne Dania, a zainteresowanie systemem wyrażają Francja i Węgry.

Z punktu widzenia organizacji i przebiegu procedur certyfikacyjnych system jest elastyczny. Poszczególne kraje uczestniczące w systemie ECBL mają daleko posuniętą swobodę w zakresie organizacji krajowych systemów. Wspólne są natomiast standardy kompetencyjne (wiedza i umiejętności w ściśle zdefiniowanych zakresach) oraz standardy jakości działania. Wspólnie realizowana jest też polityka marketingowa.

Certyfikaty kompetencji zawodowych w Europejskim Systemie Certyfikacji Logistyków dostępne są na trzech poziomach: Junior, Senior i Master. Nie wszystkie kraje oferują egzaminy dla każdego z wymienionych poziomów. Zróżnicowanie poziomu dotyczy zarówno zakresu zagadnień od operacyjnych (Junior Level) po strategiczne (Master Level) jak również potencjalnych kandydatów od niższego szczebla kierowniczego (Junior) po "top management" (Master).

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce działa od lipca 2000 roku.

Europejski System Certyfikacji Logistyków w Polsce do roku 2018 przyznał 1010 certyfikatów European Junior Logistician i 140 certyfikaty European Senior Logistician.

Posiadanie certyfikatu Europejskiego System Certyfikacji Logistyków odgrywa coraz większą rolę, jako poświadczenie kompetencji zawodowych w logistyce na terenie państw członkowskich organizacji i nie tylko.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania