SystemGS1 grafika

Podstawowe informacje o Systemie GS1

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim:

 • system globalnych identyfikatorów GS1,
 • ustandaryzowane technologie, takie jak:
  1. automatyczna identyfikacja na podstawie kodów kreskowych i znaczników radiowych (tzw. RFID - Radio Frequency Identification),
  2. elektroniczna wymiana danych (EDI),
  3. internetowe udostępnianie danych (GS1 EPCIS),
  4. katalogi elektroniczne (sieć GDSN);
 • globalne rozwiązania organizacyjno –techniczne np. GTC (Global Traceability Standard) – globalny standard dotyczący zasad śledzenia ruchu i pochodzenia produktów, tzw. traceability, upstream – związany z rozwojem funkcjonalności telefonów komórkowych, tzw. smartfonów, w zakresie udostępniania i przekazywania danych.

Współpracując ze sobą na uzgodnionych zasadach, wyżej wskazane elementy systemu GS1 tworzą narzędzia umożliwiające realizację następujących funkcji:

 • jednoznaczną identyfikację obiektów przemieszczanych w łańcuchach dostaw,
 • automatyczne przechwytywanie i identyfikowanie danych o towarach i ładunkach przemieszczanych w łańcuchu dostaw,
 • współdzielenie się informacją o towarach i ładunkach, a także wszelkich zdarzeniach z nimi związanych, z pozostałymi uczestnikami łańcucha dostaw.

SystemGS1 grafika opis

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

           

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania