Logo

Podstawowe informacje o Systemie GS1

System GS1 ma elastyczną architekturę, otwartą na zmieniające się potrzeby współpracujących przedsiębiorstw i instytucji. W jej skład wchodzą przede wszystkim:

    1. automatyczna identyfikacja na podstawie kodów kreskowych i znaczników radiowych (tzw. RFID - Radio Frequency Identification),
    2. elektroniczna wymiana danych (EDI),
    3. internetowe udostępnianie danych (GS1 EPCIS),
    4. katalogi elektroniczne (sieć GDSN);

Współpracując ze sobą na uzgodnionych zasadach, wyżej wskazane elementy systemu GS1 tworzą narzędzia umożliwiające realizację następujących funkcji:

SystemGS1 grafika opis

© Instytut Logistyki i Magazynowania