SystemGS1 grafika

Korzyści z uczestnictwa w Systemie GS1

Odpowiednio opracowane standardy odgrywają bardzo ważną rolę w codziennej działalności gospodarczej:

  • Upraszczają relację pomiędzy partnerami handlowymi i wewnątrz organizacji.
  • Ułatwiają podejmowanie odpowiednich decyzji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń.
  • Obniżają koszty wdrożenia, integracji i utrzymania systemów do Automatycznej Identyfi kacji Danych, zarządzania procesami magazynowania i dystrybucji.
  • Usprawniają współpracę między partnerami handlowymi w łańcuchu dostaw, pozwalając na łatwiejszą i szybszą identyfi kację pozycji handlowych, przekazywanie informacji (np. w zakresie ilości, dostępności lub cech charakterystycznych zamówienia), zamawianie i odbiór części lub elementów składowych u dostawców lub wysyłkę towarów do klientów.
  • Pomagają w poprawie bezpieczeństwa pacjenta i zmniejszenia liczby popełnianych błędów medycznych.
  • Umożliwiają śledzenie ruchu i pochodzenia towarów (traceability).
  • Mają istotny wpływ na poprawę efektywności działania.
 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania