Logo

Obsługa ePUAP2


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy ePUAP2.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek administracji publicznej.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania  platformy ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym.   

Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania