Logo

Obsługa ePUAP2


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy ePUAP2.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek administracji publicznej.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania  platformy ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym.   

Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Nazwa szkolenia:   Obsługa ePUAP2
Czas trwania:   8 godzin lekcyjnych
Terminy szkoleń:   7 czerwca 2017 r.
Miejsce:   Poznań, Centrum Szkoleniowe ILiM ul. Estkowskiego 6
Cena szkolenia:   500 PLN (VAT zw.)
Rabaty:
  10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub wiecej osób z tej samej instytucji na to samo szkolenie
15% w przypadku zgłoszenie tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenie w cyklu
Cena obejmuje:   udział w szkoleniu, materiały w wersji drukowanej i elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, catering, konsultacje indywidualne.
Formularz zgłoszeniowy:    
Program szkolenia PDF:    alt
© Instytut Logistyki i Magazynowania