Logo

Budowa formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP2


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest praktyczna nauka uruchomienia usługi na platformie ePUAP2, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia formularzy elektronicznych i wzorów dokumentów elektronicznych w Środowisku Budowy Aplikacji ePUAP2.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do osób tworzących e-usługi.

Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie w formie warsztatu nastawione na praktyczne ćwiczenie tworzenia formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych oraz uruchomienie e-usług na platformie ePUAP2. Prowadzone będzie na platformie ePUAP działającej w czasie rzeczywistym. Z tego powodu wymagane jest uczestnictwo w szkoleniu z własnym laptopem oraz posiadanie dostępu do elektronicznej skrzynki podawczej na ePUAP2 reprezentowanego urzędu wraz z uprawnieniami dostępu do Środowiska Budowy Aplikacji. Osoby nieposiadające dostępu do Środowiska Budowy Aplikacji lub nieposiadające laptopa proszone są o poinformowanie o tym fakcie organizatora w momencie zgłoszenia udziału w szkoleniu.

Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Nazwa szkolenia:   Budowa formularzy i wzorów dokumentów elektronicznych na platformie ePUAP2
Czas trwania:   8 godzin lekcyjnych
Terminy szkoleń:   8 czerwca 2017 r.
Miejsce:   Poznań, Centrum Szkoleniowe ILiM ul. Estkowskiego 6
Cena szkolenia:   550 PLN (VAT zw.)
Rabaty:
  10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub wiecej osób z tej samej instytucji na to samo szkolenie
15% w przypadku zgłoszenie tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenie w cyklu
Cena obejmuje:   udział w szkoleniu, materiały w wersji drukowanej i elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, catering, konsultacje indywidualne.
Formularz zgłoszeniowy:    
Program szkolenia PDF:    alt
© Instytut Logistyki i Magazynowania