Szkolenia grafika

Organizacja i obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP


O szkoleniu:
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej obsługi punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP oraz zapoznać z wytycznymi dotyczącymi utworzenia i prowadzenia punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • Obsługiwał wnioski o zakładanie, przedłużenie, unieważnienie profilu zaufanego,
  • Wiedział jak złożyć wniosek związany z obsługą Profilu Zaufanego ePUAP – od strony Klienta urzędu,
  • Obsługiwał wniosek od strony Urzędu (Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP (PPPZ)
  • Znał uwarunkowania prawne związane z prowadzeniem PPPZ,
  • Potrafił praktycznie zastosować i zweryfikować Profil Zaufany ePUAP oraz obsłuży dokumenty podpisywane Profilem Zaufanym ePUAP,
  • Praktycznie posługiwał się wiedzą i sposobem dotyczącym organizacji, w tym stworzenia punktu potwierdzającego profile zaufane oraz wymaganiami organizacyjnymi stawianymi przed PPPZ.

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w obsługę punktu potwierdzania profilu zaufanego oraz osób odpowiedzialnych za uruchomienie punktu potwierdzającego profile zaufane w instytucji publicznej.
Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania platformy ePUAP działającej w czasie rzeczywistym. Wykonane zostaną ćwiczenia związane z obsługą wniosków o założenie profilu zaufanego i jego potwierdzenie.
Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania