Logo

Organizacja i obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP


O szkoleniu:
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej obsługi punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP oraz zapoznać z wytycznymi dotyczącymi utworzenia i prowadzenia punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w obsługę punktu potwierdzania profilu zaufanego oraz osób odpowiedzialnych za uruchomienie punktu potwierdzającego profile zaufane w instytucji publicznej.
Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania platformy ePUAP działającej w czasie rzeczywistym. Wykonane zostaną ćwiczenia związane z obsługą wniosków o założenie profilu zaufanego i jego potwierdzenie.
Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Nazwa szkolenia:   Organizacja i obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP
Czas trwania:   8 godzin lekcyjnych
Terminy szkoleń:   8 czerwca 2017 r.
Miejsce:   Poznań, Centrum Szkoleniowe ILiM ul. Estkowskiego 6
Cena szkolenia:   500 PLN (VAT zw.)
Rabaty:
  10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub wiecej osób z tej samej instytucji na to samo szkolenie
15% w przypadku zgłoszenie tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenie w cyklu
Cena obejmuje:   udział w szkoleniu, materiały w wersji drukowanej i elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, catering, konsultacje indywidualne.
Formularz zgłoszeniowy:    
Program szkolenia PDF:    alt

 

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania