Logo

Organizacja i obsługa punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP


O szkoleniu:
Szkolenie ma na celu przygotować uczestników do samodzielnej obsługi punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP oraz zapoznać z wytycznymi dotyczącymi utworzenia i prowadzenia punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do osób zaangażowanych w obsługę punktu potwierdzania profilu zaufanego oraz osób odpowiedzialnych za uruchomienie punktu potwierdzającego profile zaufane w instytucji publicznej.
Metody prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu (przedstawienie i komentarz do prezentowanych slajdów), przeplatanego prezentacją przypadków wykorzystania platformy ePUAP działającej w czasie rzeczywistym. Wykonane zostaną ćwiczenia związane z obsługą wniosków o założenie profilu zaufanego i jego potwierdzenie.
Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania