Szkolenia grafika

Serwer Hetman „Draco” - podsystem bezpieczeństwa platformy ePUAP


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest przybliżenie zasad przydzielania użytkownikom uprawnień do zasobów organizacji udostępnionych na platformie ePUAP. Administrator Organizacji może w sposób elastyczny ustalać strukturę użytkowników np. tworząc ich grupy. Każda z grup, poprzez przypisanie ich do specyficznych ról, uzyskuje dostęp do zasobów i możliwości wykonywania działań  na platformie ePUAP w zdefiniowanym zakresie. Role są ustalane przez Administratora Organizacji i w tym celu będzie on korzystał z uprawnień otrzymanych na wniosek złożony do Ministerstwa Cyfryzacji. Zakres dostępu do zasobów, które stanowią podsystemy i aplikacje, przypisane Organizacji lub zdefiniowane w ramach konta podmiotu / instytucji, jest odzwierciedleniem uprawnień przydzielonych użytkownikom / grupom użytkowników. Specyfiką platformy jest umożliwienie dostępu i działań na wybranych zasobach, co może odpowiadać obsłudze przez pracownika rodzajów dokumentów elektronicznych, przypisanych do jego stanowiska pracy. O tym jakie dokumenty elektroniczne będą docierały do konta organizacji decyduje zestaw usług uruchomionych na platformie ePUAP oraz fakt posiadania elektronicznej skrzynki podawczej ESP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

  • Posiadał umiejętność korzystania z konsoli Hetman Draco, interfejsu podsystemu bezpieczeństwa platformy ePUAP
  • Miał możliwość zdefiniowania konfiguracji użytkowników konta organizacji na platformie ePUAP. Wiedza ta umożliwi definiowanie specyficznych ról, które jednoznacznie precyzują dostęp do zasobów (skryta, podsystem) i możliwe do wykonania działania
  • Posiadał wiedzę jak zmodyfikować parametry podsystemu bezpieczeństwa platformy ePUAP w celu nadania uprawnień dostępu odpowiadających potrzebom instytucji
  • Posiadał praktyczną umiejętność obsługi Serwera Hetman Draco w zakresie uprawnień Administratora Organizacji
  • Potrafił nadać pracownikom organizacji posiadającym konto na ePUAP uprawnienia do obsługi dokumentów elektronicznych za pośrednictwem przydzielonej elektronicznej skrzynki podawczej

 

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do Administratorów Organizacji posiadających uprawnienia do konta na platformie ePUAP i mających w swoich obowiązkach organizację oraz nadzorowanie uprawnień dla użytkowników (pracowników instytucji). Szkolenie w formie warsztatu nastawione jest na praktyczne ćwiczenie zarządzania systemem bezpieczeństwa platformy ePUAP2. Szkolenie prowadzone będzie na platformie ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym. Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania