Logo

Serwer Hetman „Draco” - podsystem bezpieczeństwa platformy ePUAP


O szkoleniu:
Celem szkolenia jest przybliżenie zasad przydzielania użytkownikom uprawnień do zasobów organizacji udostępnionych na platformie ePUAP. Administrator Organizacji może w sposób elastyczny ustalać strukturę użytkowników np. tworząc ich grupy. Każda z grup, poprzez przypisanie ich do specyficznych ról, uzyskuje dostęp do zasobów i możliwości wykonywania działań  na platformie ePUAP w zdefiniowanym zakresie. Role są ustalane przez Administratora Organizacji i w tym celu będzie on korzystał z uprawnień otrzymanych na wniosek złożony do Ministerstwa Cyfryzacji. Zakres dostępu do zasobów, które stanowią podsystemy i aplikacje, przypisane Organizacji lub zdefiniowane w ramach konta podmiotu / instytucji, jest odzwierciedleniem uprawnień przydzielonych użytkownikom / grupom użytkowników. Specyfiką platformy jest umożliwienie dostępu i działań na wybranych zasobach, co może odpowiadać obsłudze przez pracownika rodzajów dokumentów elektronicznych, przypisanych do jego stanowiska pracy. O tym jakie dokumenty elektroniczne będą docierały do konta organizacji decyduje zestaw usług uruchomionych na platformie ePUAP oraz fakt posiadania elektronicznej skrzynki podawczej ESP.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:
Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do Administratorów Organizacji posiadających uprawnienia do konta na platformie ePUAP i mających w swoich obowiązkach organizację oraz nadzorowanie uprawnień dla użytkowników (pracowników instytucji). Szkolenie w formie warsztatu nastawione jest na praktyczne ćwiczenie zarządzania systemem bezpieczeństwa platformy ePUAP2. Szkolenie prowadzone będzie na platformie ePUAP2 działającej w czasie rzeczywistym. Organizujemy również szkolenia zamknięte, które mogą się odbyć w siedzibie ILIM lub w innym wskazanym miejscu.

 

Nazwa szkolenia:   Serwer Hetman „Draco” -podsystem bezpieczeństwa platformy ePUAP
Czas trwania:   8 godzin lekcyjnych
Terminy szkoleń:   9 czerwca 2017 r.
Miejsce:   Poznań, Centrum Szkoleniowe ILiM ul. Estkowskiego 6
Cena szkolenia:   500 PLN (VAT zw.)
Rabaty:
  10% w przypadku zgłoszenia dwóch lub wiecej osób z tej samej instytucji na to samo szkolenie
15% w przypadku zgłoszenie tej samej osoby na więcej niż jedno szkolenie w cyklu
Cena obejmuje:   udział w szkoleniu, materiały w wersji drukowanej i elektronicznej, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, catering, konsultacje indywidualne.
Formularz zgłoszeniowy:  
Program szkolenia PDF:   alt
© Instytut Logistyki i Magazynowania