Logo

ELEKTRONIZACJA PROCEDUR - SZKOLENIE STACJONARNE


O SZKOLENIU
W związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) pojawia się szereg wątpliwości zarówno wśród petentów jak i urzędników. Pytania dotyczą zarówno natury prawnej dokumentów elektronicznych, jak wysyłać decyzje/postanowienia, a także natury technicznej, czyli jak skorzystać z formularza elektronicznego i jakie warunki należy spełnić by przeprowadzić procedurę za pomocą platformy ePUAP.
CEL SZKOLENIA

AGENDA SZKOLENIA

© Instytut Logistyki i Magazynowania