Upraszczanie procedur administracyjnych

Upraszczanie procedur administracyjnych

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych. Podstawowymi celem prac jest uproszczenie procedur istniejących wewnątrz urzędu oraz optymalne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.wiecej ico

 


Korzyści:

  • usprawnienie realizacji procedur administracyjnych;
  • elektronizacja procedur wewnętrznych, a także realizowanych dla klientów zewnętrznych organów administracji publicznej;
  • zmniejszenie kosztów realizacji procedur administracyjnych;
  • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich;
  • poprawa wizerunku administracji publicznej.Potencjalne korzyści dla Klienta z realizacji prac jest zaprojektowanie efektywnych rozwiązań.wiecej ico

Zobacz ulotkę produktu:

ProjUpr grafika ulotka

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania