Logo

Upraszczanie procedur administracyjnych

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych. Podstawowymi celem prac jest uproszczenie procedur istniejących wewnątrz urzędu oraz optymalne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.wiecej ico

 


Korzyści:

© Instytut Logistyki i Magazynowania