Upraszczanie procedur administracyjnych

Upraszczanie procedur administracyjnych - korzyści

Korzyści:

  • usprawnienie realizacji procedur administracyjnych,
  • elektronizacja procedur wewnętrznych, a także realizowanych dla klientów zewnętrznych organów administracji publicznej,
  • zmniejszenie kosztów realizacji procedur administracyjnych,
  • optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich,
  • poprawa wizerunku administracji publicznej.

Zobacz ulotkę produktu:

ProjUpr grafika ulotka

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania