Upraszczanie procedur administracyjnych

Upraszczanie prcedur administracyjnych - o usłudze

Analiza i uproszczenie procedur organów administracji publicznej jest produktem Instytutu Logistyki i Magazynowania mającym na celu przygotowanie i wdrożenie rozwiązań zapewniających optymalizację  czynności podejmowanych przez te organy przy wykonywaniu zadań własnych i zleconych.

Cel:

  • uproszczenie procedur istniejących wewnątrz urzędu;
  • jak najbardziej optymalne wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

Podstawowy zakres prac:

  • Identyfikacja i audyt procesów wewnętrznych organów administracji publicznej związanych z realizacją procedur administracyjnych, na podstawie danych historycznych.
  • Zamodelowanie i optymalizacja procesów na podstawie przeprowadzonej symulacji.
  • Przygotowanie rozwiązań, które zoptymalizują realizację procedur przez organy administracji publicznej poprzez ich: standaryzację, uproszczenie oraz elektronizację.
  • Przygotowanie zmian statutów oraz regulaminów  wewnętrznych  sankcjonujących realizację procedur wewnętrznych.
  • Przyjęcie i wdrożenie zmian technologicznych.
  • Przygotowanie mechanizmów kontrolnych.
  • Pomoc przy wdrażaniu wyżej wymienionych rozwiązań.

Zobacz ulotkę produktu:

ProjUpr grafika ulotka

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania