Logo

Usługi wsparcia innowacji - 70% dopłaty do badań na znak CE


Instytut Logistyki i Magazynowania oferuje usługi wsparcia innowacji dofinansowane w 70%:

- Udostępnienie infrastruktury badawczej laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa elektrycznego i odporności na warunki klimatyczne

Usługa udostępniania infrastruktury badawczej laboratorium oraz wsparcia technicznego i merytorycznego dla podmiotów, które prowadzą proces konstrukcyjny urządzeń w celu uzyskania wstępnych wyników poprzez przeprowadzanie pomiarów laboratoryjnych kompatybilności elektromagnetycznej, odporności na warunki środowiskowe na wczesnym etapie konstrukcji wyrobów elektronicznych. Umożliwi to poprawę konstrukcji urządzeń przez zastosowanie środków poprawiających charakterystyki techniczne prototypów, aż do uzyskania oczekiwanych rezultatów dla wyrobów finalnych.


- Przeprowadzanie procesu oceny zgodności z wymaganiami w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej /lub bezpieczeństwa elektrycznego i/lub odporności na warunki klimatyczne

Przeprowadzanie procesu oceny zgodności z wymaganiami w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej i/lub odporności na warunki klimatyczne przez przeprowadzanie testowania laboratoryjnego, zakończonego wynikami badań końcowych w zakresie:

-    napięć zaburzeń na przewodach sieci zasilającej,
-    emisji zaburzeń radioelektrycznych: natężenia pól zaburzeń,
-    harmonicznych prądu
-    migotania (fliker),
-    odporności urządzenia na wyładowania elektrostatyczne,
-    odporności urządzenia na pole elektromagnetyczne,
-    odporności urządzenia na szybkie elektryczne stany przejściowe,
-    odporności urządzenia na zaburzenia udarowe,
-    odporności urządzenia na zaburzenia przewodzone,
-    odporności urządzenia na pole magnetyczne o częstotliwości sieci elektroenergetycznej,
-    odporności urządzenia na impulsowe pole magnetyczne,
-    odporności urządzenia na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia,
-    odporności na warunki klimatyczne,
-    efektywnego wykorzystania widma radiowego.

Pomoc w procesie oznakowania CE urządzeń elektronicznych i przygotowaniu deklaracji zgodności producenta lub upoważnionego przedstawiciela, iż wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach EMC


Usługi doradcze w zakresie innowacji:

- Sporządzanie dokumentacji technicznych w zakresie dyrektyw Nowych Ram Prawnych UE dla producentów urządzeń elektronicznych

W ramach tej kategorii nastąpi pomoc producentowi urządzeń elektronicznych w sporządzeniu dokumentacji technicznej w zakresie dyrektywy Nr 2014/30/EU dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, tzw. dyrektywa EMC. Dokumentacja umożliwia ocenę zgodności aparatury z odnośnymi wymaganiami.

Działanie realizowane są w wyniku konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałanie 2.3.1:Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP finansowanej ze środków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 Konkurs podzielony jest na cztery etapy:
- I etap – od 10 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r.;
- II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
- III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
- IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.


Więcej informacji:


- Tomasz Warzyński - tel. +48 061 850 49 94, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

- Krzysztof Sieczkarek - Kierownik Laboratorium, tel. +48 061 850 49 89, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

© Instytut Logistyki i Magazynowania