Logo

Projektowanie i wdrażanie systemów automatycznej identyfikacji

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie lub sterowanie procesami gospodarczymi istnieje potrzeba szybkiego i niezawodnego (automatycznego) przechwytywania dużej liczby danych. Funkcje takie z powodzeniem spełniają systemy automatycznej identyfikacji ADC (Automatic Data Capture), które pozwalają na automatyczne przechwytywanie i przesyłanie wielu różnych danych biznesowych wykorzystywanych w łańcuchach dostaw. Realizuje się to poprzez zastosowanie unikalnych w skali świata oznaczeń towarów, jednostek logistycznych, firm i lokalizacji fizycznych według standardów GS1. W systemach tych wykorzystywane są technologie kodów kreskowych oraz technologie radiowe (RFID), a ostatnio związane z nimi Elektroniczne Kody Produktów (EPC).
Instytut jako organizacja wdrażająca w Polsce globalne standardy systemu GS1 w tym EPC posiada unikalne kompetencje umożliwiające opracowanie kompleksowych rozwiązań innowacyjnych systemów ADC do automatycznego przechwytywania, gromadzenia i przesyłania danych występujących w procesach logistyczno - magazynowych. Zapewniamy również kompleksowe wdrożenie systemów ADC oraz pełną obsługę posprzedażną klientów.

Proponowane działania:

Właściwie zaprojektowany system identyfikacji towarów pozwala osiągnąć następujące cele:

Zakres projektu:

© Instytut Logistyki i Magazynowania