AudKod grafika

 

Podstawowe informacje o usłudze weryfikacji kodów kreskowych

Weryfikacja kodów polega na obiektywnej ocenie dostarczonych kodów kreskowych za pomocą specjalistycznych urządzeń wraz z sugerowanym sposobem usunięcia błędów. Istnieje również możliwość konsultacji z osobą weryfikującą jakość kodów. Ocena etykiet dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę spójności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego. Metoda ANSI, którą posługujemy się w czasie badania  jest nową metodą weryfikacji jakości kodów kreskowych poddana standaryzacji. Pozwala to porównywać wyniki uzyskane na weryfikatorach różnych firm a uzyskane wyniki są ściśle zdefiniowane i wiarygodne.  Parametry, którymi posługuje się metoda ANSI, służą nie tylko do oceny jakości kodów kreskowych, ale pozwalają również na określenie przyczyny pogorszenia jakości kodu.

Każda z firm przesyłając do ILiM próbki kodów otrzymuje:

  • raport z oceny kod
  • wskazówki dotyczące ewentualnych zmian jakie należy wprowadzić w projekcie kodu aby spełniał on wymagani norm i sieci
  • możliwość telefonicznych konsultacji w zakresie przesłanych próbek

Weryfikacja polega na obiektywnej ocenie dostarczonych kodów kreskowych za pomocą specjalistycznych urządzeń wraz z sugerowanym sposobem usunięcia błędów. Istnieje również możliwość konsultacji z osobą weryfikującą jakość kodów. Ocena etykiet logistycznych dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę spójności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

             

  

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania