AudKod grafika

 

Weryfikacja jakości kodów kreskowych

Poprawnie zaprojektowana etykieta to:

 button korzysci

 


Weryfikacja kodów kreskowych polega na obiektywnej ocenie dostarczonych kodów kreskowych za pomocą specjalistycznych urządzeń wraz z sugerowanym sposobem usunięcia błędów. Istnieje również możliwość konsultacji z osobą weryfikującą jakość kodów. Ocena etykiet dotyczy poprawności merytorycznej i zgodności ze standardami globalnymi oraz wymaganiami odbiorców. Weryfikacja obejmuje również kontrolę spójności z wymogami technicznymi, w tym poprawności jakości wydruku kodu kreskowego.

 button opis

 


Ile kosztuje weryfikacja dla uczestników systemu GS1?

Dla firm będących uczestnikami systemu GS1:

  • pierwsze 2 kody kreskowe, o różnych numerach GTIN, w danym roku kalendarzowym weryfikowane są bezpłatnie
  • weryfikacja powyżej 2 kodów - 80 PLN + VAT/ za kod
  • weryfikacja projektu kodu (pliki pdf) - 40 PLN + VAT/ za kod

Dla firm niebędących uczestnikami systemu GS1:

  • weryfikacja kodów kreskowych – 80 PLN+ VAT/ za kod
  • weryfikacja projektu kodu (pliki pdf) - 40 PLN + VAT/ za kod

Ile kosztuje weryfikacja merytoryczno-techniczna etykiety logistycznej?

  • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1: pozytywna / negatywna bez uwag i bez konsultacji  – 100 PLN+ VAT/ za etykietę
  • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1 (bez konsultacji) Efekt – raport -  300 PLN + VAT/ za etykietę
  • Weryfikacja merytoryczna i techniczna etykiety logistycznej GS1 według standardowego raportu GS1 plus konsultacje (bez wyjazdu do klienta) - 1000 PLN + VAT/ za etykietę

 button wiecej

 

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

© Instytut Logistyki i Magazynowania