Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Spedycja i Transport - dowiedz się o Pakiecie Mobilności i innych regulacjach UE podczas szkolenia ONLINE (na …

Spedycja i Transport - dowiedz się o Pakiecie Mobilności i innych regulacjach UE podczas szkolenia ONLINE (na żywo) 28.08.2020

W tym roku wchodzą w życie przepisy unijne, które mogą oznaczać spore perturbacje dla polskich przewoźników, związane przede wszystkim ze wzrostem kosztów transportu. Wynikać one będą z Dyrektywy o pracownikach delegowanych i Pakietu Mobilności.

więcej

NOWOŚĆ - szkolenie ONLINE (na żywo) skierowane dla branży ochrony zdrowia - 27.08.2020

NOWOŚĆ - szkolenie ONLINE (na żywo) skierowane dla branży ochrony zdrowia - 27.08.2020

  Zapraszamy na szkolenie producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych zainteresowanych Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych, tzw. MDR (ang. Medical Device Regulation). Rozporządzenie sprzyja standaryzacji i elektronizacji wybranych procesów w firmie.

więcej
A+ A A-

SUGAR

SUGAR jest projektem mającym pomóc rozwiązać problem niewydajnego i nieskutecznego zarządzania miejskim transportem towarów, który jest bardzo istotnym elementem ogólnego systemu transportu miejskiego oraz głównym źródłem emisji zanieczyszczeń samochodowych.
SUGAR promuje wymianę, dyskusję i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Stronami Dobrych Praktyk i Stronami Transferowymi,  poprzez aktualizację polityk i rozwój planowania w zakresie zarządzania miejskim transportem towarów.

Podejście do problemu w ramach projektu SUGAR opiera się na trzech jego głównych aspektach:

  • Doskonalenie polityk Stron Dobrych Praktyk projektu SUGAR
  • Rozwój polityk w Stronach Transferowych projektu SUGAR
  • Wywoływanie zainteresowania, tworzenie wiedzy, narzędzi i wymiany dla nowych administracji poza partnerstwem SUGAR poprzez Poszerzony Program Transferowy

Działania SUGAR opierają się na trzech głównych filarach:

  • Zbieranie i analiza najlepszych praktyk, identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności
  • Transfer doświadczeń podczas spotkań przy okrągłych stołach, szkoleniach dla przyszłych szkoleniowców i warsztatów wspólnego planowania z udziałem nowych administracji
  • Opracowanie planów działań dla wszystkich stron projektu SUGAR za pomocą analizy SWOT  i podczas lokalnych warsztatów

 Więcej informacji o projekcie na stronie: www.sugarlogistics.eu

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj