Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Spedycja i Transport - dowiedz się o Pakiecie Mobilności i innych regulacjach UE podczas szkolenia ONLINE (na …

Spedycja i Transport - dowiedz się o Pakiecie Mobilności i innych regulacjach UE podczas szkolenia ONLINE (na żywo) 28.08.2020

W tym roku wchodzą w życie przepisy unijne, które mogą oznaczać spore perturbacje dla polskich przewoźników, związane przede wszystkim ze wzrostem kosztów transportu. Wynikać one będą z Dyrektywy o pracownikach delegowanych i Pakietu Mobilności.

więcej

NOWOŚĆ - szkolenie ONLINE (na żywo) skierowane dla branży ochrony zdrowia - 27.08.2020

NOWOŚĆ - szkolenie ONLINE (na żywo) skierowane dla branży ochrony zdrowia - 27.08.2020

  Zapraszamy na szkolenie producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych zainteresowanych Rozporządzeniem Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych, tzw. MDR (ang. Medical Device Regulation). Rozporządzenie sprzyja standaryzacji i elektronizacji wybranych procesów w firmie.

więcej
A+ A A-

POLLOCO - Polish Centre of Logistics Competence

POLLOCO jest akronimem Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce (Polish Centre of Logistics Competence), uruchomionego jako projekt w ramach 5. Programu Ramowego finansowanego przez Komisje Europejską. W Polsce konkurs na tworzenie Centrów Kompetencji zyskał wyjątkowo żywy oddźwięk. W jego wyniku ok. 150 ośrodków lub zespołów w bardzo różnych obszarach działania uzyskało status Centrum Kompetencji. POLLOCO jest zaś jednym z nielicznych działających na szeroko rozumianym polu logistyki. Sieć POLLOCO służy wymianie wiedzy wspomagającej rozwój logistyki w Polsce. Koordynatorem sieci był Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Projekt zakończył się w 2005 roku.

Centrum Kompetencji lub Centrum Doskonałości (bo i taki termin jest tu zamiennie stosowany) to jednostka badawcza - akademicka, resortowa lub branżowa - lub jej część, prowadząca prace badawczo-rozwojowe w określonej dyscyplinie, współpracująca w tym kierunku z uznanymi partnerami zagranicznymi, wdrażająca wyniki swoich prac oraz upowszechniająca zdobywaną i rozwijana wiedzę w środowiskach naukowych i gospodarczych.

Centra Kompetencji to projekty realizowane przez uznane istniejące jednostki, a celem konkursu było: z jednej strony uznanie ich wiodącej roli jako centrów wiedzy i kompetencji, z drugiej zaś jako wsparcie dla wzmocnienia ich potencjału, umożliwienia lepszej odpowiedzi na potrzeby środowiska społecznego i gospodarczego kraju i regionu oraz budowy lepszej współpracy z ośrodkami w Unii Europejskiej.

Więcej na temat projektu: www.polloco.pl

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj