Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

WINN - European Platform Driving KnoWledge to INNovations in Freight Logistics

W październiku 2012 roku przy wsparciu Komisji Europejskiej rozpoczął się projekt WINN. Celem projektu jest budowa Europejskiej Platformy Technologicznej umożliwiającej współpracę jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki oraz stworzenie ram i mechanizmów współpracy oraz pobudzenie dyskusji w zakresie zrównoważonego rozwoju, wzrostu wydajności i konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego jako czynnika wpływającego na wzrost gospodarczy.

Działania platformy obejmą m.in. tematykę związaną z:

  • obniżeniem ilości transportowanych towarów (ton/km) poprzez optymalizację łańcuchów dostaw;
  • promocją rozwiązań intermodalnych, dostępnych korytarzy transportowych i stosowaniem transportu kolejowego, morskiego, wodnego;
  • zwiększeniem wskaźnika wykorzystywanej powierzchni ładunkowej;
  • zastosowaniem jednolitych łańcuchów logistycznych poprzez usprawnienie przepływu informacji (standardy komunikacyjne), zmniejszenie ilości wymaganych operacji;
  • zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań informatycznych i komunikacyjnych pozwalających na optymalne zarządzanie komodalnym transportem towarowym (koncepcje e-freight, iCargo).

Większość z powyższych obszarów współpracy związane jest z rozwojem i zastosowaniem innowacji w zakresie technologii (rozwój narzędzi ICT), organizacji (innowacyjne koncepcje, podejście) i regulacji prawnych (dostosowanie regulacji prawnych do wymogów innowacyjnych rozwiązań) oraz wymaga szerokiej współpracy pomiędzy biznesem (przedsiębiorstwami), administracją publiczną i jednostkami badawczymi na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. 

Europejska Platforma Technologiczna będzie otwarta dla wszystkich sieci, klastrów i innych platform o zasięgu regionalnym, krajowym i europejskim działających w obszarze logistyki. Partnerzy projektu mający dostęp do istniejących sieci od początku włączą je do platformy WINN dając tym samym silne podstawy do dalszego jej rozwoju. Głównym celem platformy WINN jest zapewnienie forum do dyskusji i nawiązania współpracy pomiędzy dostawcami rozwiązań ICT, a ich użytkownikami w obszarze transportu towarowego i logistyki.

Więcej na: www.winn-project.eu

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj