Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

ECOTALE (Interreg IVC)

 

 

 


Cel ogólny projektu to wspólny rozwój lepszych i efektywniejszych rozwiązań wspomagających działania na rzecz zrównoważonego transportu i obniżenia zewnętrznych kosztów transportu poprzez ścisłą współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami, regionami i centrami badawczymi. Celem projektu jest integracja tradycyjnego podejścia bazującego na „ekonomicznej” (lub bazującej na rynku) internalizacji kosztów zewnętrznych poprzez wprowadzenie kryteriów i polityk dla szerszej internalizacji uwzględniającej kwestie planowania przestrzennego i środowiskowego.

serwis internetowy projektu: www.ecotale.eu

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj