Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

EMPIRIC – Interreg CE

Projekt EMPIRIC dotyczy problematyki wzrostu znaczenia korytarza transportowego łączącego Adriatyk (wybrzeże Słowenii oraz obszar wybrzeża włoskiego włączając Ravennę i region Emilia Romagna) z Morzem Bałtyckim. Wzrost ten wynika z dynamicznego rozwoju krajów Europy Centralnej i związanego z nim rosnącego popytu na transport. To rosnące zapotrzebowanie na transport jest w głównej mierze zaspokajane przez usługi transportu drogowego z uwagi na brak adekwatnej infrastruktury kolejowej oraz konkurencyjnych usług multimodalnych. Sytuacja ta powoduje powstawanie negatywnych skutków dotyczących zrównoważenia transportu oraz efektów środowiskowych. Porty położone nad Adriatykiem tracą na swojej pozycji konkurencyjnej. W związku z tą sytuacją coraz istotniejsze stały się prace związane z rozwojem infrastruktury oraz rozwojem bardziej efektywnych usług multimodalnych.

Projekt ma za zadanie wspierać przygotowania inwestycji oraz definiowanie wspólnych dla obszaru narzędzi zwiększających atrakcyjność multimodalnych usług transportowych oraz połączeń infrastrukturalnych pomiędzy regionami biorącymi udział w projekcie. Międzynarodowy wymiar tych badań związany jest z koniecznością analizy kwestii związanych transportem multimodalnym obejmujących pełen zakres oddziaływania tych usług wykraczający poza wymiar regionalny, krajowy. Działania projektu obejmą rynkowe badania identyfikujące strumienie towarowe, które mogłyby korzystać z transportu multimodalnego, ocenę oddziaływania nowej, poprawionej infrastruktury multimodalnej i usług na konkrecyjność transportu multimodalnego w obszarze Europy Centralnej, a także transfer wiedzy związanej z e-infrastrukturą i modelami biznesowymi dla żeglugi śródlądowej. Użytkownikami byliby dostawcy usług logistycznych oraz operatorzy transportowi.

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj