Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

e-CODEX - e-Justice Communication via Online Data EXchange

 

 

 

Projekt „e-Justice Communication via Online Data Exchange" o akronimie e-CODEX jest pilotażowym projektem wielkoskalowym (Large Scale Pilot) realizowanym w ramach ICT Policy Support Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme.

Okres realizacji projektu to 01.12.2010 – 31.01.2015. Instytut Logistyki i Magazynowania przystąpił do projektu w wyniku naboru prowadzonego w 2012r. i został partnerem projektu z dniem 01.11.2012 r. Obecnie konsorcjum liczy 29 partnerów reprezentujących 24 kraje. Liderem konsorcjum oraz koordynatorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości Landu Nadrenia Westfalia (Niemcy).

Celem projektu jest poprawa dostępu dla obywateli i przedsiębiorców do transgranicznych procedur prawnych oraz zwiększenie interoperacyjności pomiędzy administracją wymiaru sprawiedliwości w poszczególnych krajach UE. Dzięki zastosowaniu ICT procedury prawne takiej jak m.in.: drobne roszczenia czy europejski nakaz zapłaty staną się bardziej transparentne, efektywne i ekonomiczne.

W ramach projektu powstaną moduły, które będą używane w poszczególnych krajach członkowskich UE oraz pomiędzy tymi krajami w zakresie wsparcia realizacji procedur transgranicznych w obszarze prawa. Projekt umożliwi zaangażowanym partnerom wzajemną wymianę doświadczeń, stworzenie interoperacyjnego rozwiązania i przetestowanie go w ramach pilotażu. W ramach stworzonego pilota powstaną różnorodne rozwiązania w szczególności w zakresie bezpiecznego przesyłania dokumentów, identyfikacji, zarządzania dostępem, standardów dokumentów. Te rozwiązania pozwolą na stworzenie bezpiecznego środowiska dla użytkowników, które umożliwi dostęp do szerokiego zakresu usług prawnych w ramach całej Europy. Ponadto stworzone rozwiązania przyczynią się do rozwoju europejskiej platformy interoperacyjnej w zakresie elektronicznej wymiany dokumentów w obszarze prawa.

Polska strona e-CODEX: www.e-codex.pl

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj