Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

MODULUSHCA (7 Program Ramowy)

MODULUSHCA to innowacyjny projekt naukowo badawczy finansowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, powstały przy współpracy europejskich i północnoamerykańskich akademickich środowisk logistycznych, jak również przedstawicieli sektora biznesowego. Celem prac jest opracowanie koncepcji rozwoju sieci dystrybucyjnych towarów szybkorotujacych (FMCG) z perspektywą do 2030r., której wdrożenie pozwoli na osiągniecie zdecydowanej obniżki kosztów logistycznych.

Inspiracją jest spostrzeżenie, że transport jest dziedziną, w której dochodzi do olbrzymiej niegospodarności wynikającej z niepełnego wykorzystania przestrzeni ładunkowej pojazdów. Składa się na to szereg przyczyn, jak: pośpiech wywołany wyśrubowanymi wymogami odbiorców co do szybkości dostaw, zażarta konkurencja niepozwalającą na uzyskiwanie efektu synergii w procesach transportowych i logistycznych, czy też trudności w uzyskaniu ładunków powrotnych.

Według logistyków zaangażowanych w realizację projektu możliwe są do osiągnięcia zdecydowane obniżki kosztów działania w transporcie dzięki wdrożeniu różnego rodzaju innowacji, jak np.:

  • opracowanie zestawu modularnych pojemników, dzięki którym będzie można w pełniejszy sposób załadować samochody, wagony, kolejowe czy tez kontenery morskie. Pojemniki te wyposażone będą w urządzenia zezwalające na śledzenie ich w trakcie transportu. System ten zastąpi palety, upraszczając zarazem operacje załadunku towarów.
  • nakłonienie wielkich koncernów z sektora FMCG do wspólnego wykorzystywania pojazdów, magazynów przeładunkowych czy też centrów dystrybucyjnych w celu maksymalnego wykorzystania zasobów. W najdalej idących koncepcjach można też doprowadzić do wspólnego wykorzystywania powierzchni produkcyjnej, aby skrócić łańcuchy dostaw towarów na rynek.
  • wdrożenie informatycznych systemów optymalizacyjnych wspomagających personel logistyczny w racjonalnym załadunku towarów, planowaniu i realizacji dostaw.

Aby zweryfikować przyjęte w projekcie MODULUSHCA wizjonerskie założenia rozwoju sieci dystrybucyjnych, wszystkie opracowywane przedsięwzięcia innowacyjne zostaną przetestowane przez czołowych światowych producentów.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj