Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

ESSENCE - Proste eUsługi dla wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej

(Easy eServices to Shape and Empower SME Networks in Central Europe)

Celem projektu ESSENCE jest zwiększenie dostępu przedsiębiorstw Europy Środkowej do pakietu e-usług oraz bazy wiedzy przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Proponowane rozwiązania mają za zadanie wspomóc w rozwijaniu i obsłudze sieci zaopatrzenia oraz optymalizacji transportu. Ponadto powinny przyczynić się do obniżenia kosztów oraz poprawy wydajności, zarówno wewnętrznej, jak i względem partnerów handlowych.

 

Projekt koncentruje się przede wszystkim na małych i średnich przedsiębiorstwach tworzących sieć współpracujących dostawców i podwykonawców w sektorze produkcyjnym. Obecnie większość małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowej działa w ramach własnych sieci będąc jednocześnie dostawcami lub podwykonawcami dużych klientów. Przedsiębiorstwa te stanowią trzon gospodarki Europy Środkowej. Ich atutami są zdolności do realizacji i eksportu wysokiej jakości produktów oraz wewnętrzna elastyczność w zakresie dostosowywania się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Ich słabe punkty to ograniczone możliwości inwestycyjne oraz operacyjne trudności wynikające z ograniczonego dostępu do wiedzy i odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych.

Podstawowe działania w ramach projektu obejmują m.in. opracowanie wspólnej strategii kształtowania i wzmocnienia sieci MŚP, stworzenie transnarodowych eUsług dla sieci MŚP, przeprowadzenie pilotaży wdrożenia eUsług oraz opracowanie wytycznych odnośnie wspólnego zarządzania eUsługami po zakończeniu realizacji projektu.

Przewidywane korzyści:

  • podniesienie efektywności działań przedsiębiorstw i ich partnerów sieciowych na globalnym e-rynku,
  • wzmocnienie wewnętrznej spójności poprzez ujednolicenie modeli współpracy,
  • otwarcie dla MŚP szerszego rynku przy jednoczesnym zachowaniu ich indywidualności i kultury,
  • wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, przy jednoczesnej ochronie wcześniejszych inwestycji w MŚP w zakresie ICT,
  • wymiana najlepszych praktyk w skali Europy Środkowej w celu zwiększenia opłacalności produkcji i transakcji handlowych,
  • zwiększenie świadomości przedsiębiorstw na temat wpływu ICT na wydajność sieci,
  • stworzenie skutecznego kanału dystrybucji dla przyszłego świadczenia wiedzy i usług ICT,
  • ustanowienie zalążka dla wspólnej w skali UE sieci przedsiębiorstw, skupiającej mniejsze sieci.

Projekt wpisuje się w założenia Strategii Lizbońskiej, przyczyniając się do rozwoju wiedzy zarówno na skalę lokalną, jak i na poziomie europejskim, poprzez realizację wielojęzycznej bazy wiedzy i ukierunkowanie współpracy na kooperację. Z kolei w odniesieniu do Strategii Goeteborskiej, projekt ma pomóc w racjonalizacji łańcuchów dostaw oraz  mobilności osób i towarów, a tym samym doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu  i zużycia energii.

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj