Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

B2B LOCO – Bałtycko – Bałkańska Sieć Kompetencji w Logistyce

Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE zapraszają na bezpłatne spotkania brokerskie pt. „Finansowanie rozwoju Transportu, Spedycji i Logistyki w ramach programów badawczych Unii Europejskiej”, które odbędą się 14 czerwca 2011 w Warszawie. Strategicznym celem spotkań jest integracja polskiego środowiska naukowo-przemysłowego na rzecz innowacyjnego rozwoju branży TSL.  Głównym punktem planowanego przedsięwzięcia są spotkania partnerskie pomiędzy uczestnikami zainteresowanymi wszelkiego rodzaju współpracą, które poprzedzone będą prezentacjami potrzeb współpracy (np. technologicznych, naukowo-badawczych) oraz prezentacji profili instytucji TSL (w tym MŚP).

W agendzie przewidziano także informacje:

 

 • o aktualnych możliwościach finansowania potrzeb badawczych branży TSL w 7. PR, Funduszach Strukturalnych oraz w inicjatywach finansujących bilateralną współpracę międzynarodową.
 • o wynikach projektów badawczych, ukierunkowanych na opracowywanie nowych technologii i rozwiązań dla branży TSL a także o doświadczeniach firm, biorących bezpośredni udział w projektach TSL finansowanych ze źródeł 7. PR.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szczególności przedsiębiorstwa, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy i udziałem w projektach badawczych. Prosimy o nadsyłanie profili Państwa instytucji oraz ewentualnych potrzeb technologicznych i badawczych.


Kontakt:
mgr Mikołaj Pyczak
tel. +48-22-828-7483 w. 159
kom. +48-664-032-135
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 


Projekt B2B LOCO, w którego skład wchodzi 16 partnerów z 15 krajów obejmujących obszar od Bałtyku po Bałkany, ma na celu utworzenie Sieci Kompetencji w Logistyce. Projekt służyć będzie jako platforma wymiany wiedzy, najlepszych praktyk, nowych technologii i rozwiązań w dziedzinie transportu i logistyki. Celem projektu jest zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw w projektach programów ramowych poprzez ukazanie i aktywną promocję najbardziej biznesowych rozwiązań powstałych w zakończonych i obecnie trwających projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 

 

Idea projektu B2B LOCO opiera się na założeniu, iż współpraca przedsiębiorstw w ramach międzynarodowej sieci z instytucjami badawczymi działającymi na rynku lokalnym, pozwoli firmom wzmocnić swoją konkurencyjność oraz osiągane rezultaty poprzez udział w projektach programów ramowych, bądź wykorzystanie najbardziej rynkowych rozwiązań powstałych w ramach tych projektów. Liczba krajów biorących udział w projekcie obejmuje zarówno starych, jak i nowych członków Unii Europejskiej, dwa kraje kandydujące oraz Izrael.

 

Grupami docelowymi planowanych działań w projekcie B2B LOCO są klastry regionalne zrzeszające różne typy przedsiębiorstw MŚP: firmy transportowe i logistyczne, firmy produkcyjne i handlowe, firmy hi-tech oraz firmy oferujące, wdrażające i promujące ekologiczne rozwiązania (green technologies). Wymienione przedsiębiorstwa często są gotowe do uczestnictwa w projektach programów ramowych, jednakże nie zdają sobie sprawy z własnego potencjału, ponieważ informacje na temat szans i możliwości wynikających z programów ramowych skierowane są głównie do środowisk naukowych.

Konsorcjum B2B LOCO zorganizuje dla przedstawicieli biznesu dwie międzynarodowe konferencje (Polska - LOGISTICS 2010, Słowenia), dwa warsztaty (Litwa, Chorwacja) oraz trzy spotkania brokerskie (Węgry, Czechy, Chorwacja). Działania te wspomagane będą elementami stałej komunikacji (strona www, biuletyny). Dodatkowo, w ramach projektu, utworzona zostanie Sieci Absolwentów, w której skład wejdzie 9 uczelni partnerskich oraz Sieć Brokerska umożliwiająca przedsiębiorcom wymianę doświadczeń, zarówno po stronie popytu, jak i podaży.

 

W rezultacie działań projektu B2B LOCO, małe i średnie przedsiębiorstwa zdobędą dostęp do zaawansowanych rozwiązań opracowanych przez konsorcja projektów ramowych oraz poznają godne naśladowania przykłady udanej współpracy pomiędzy MŚP a środowiskiem akademickim. Dodatkowo, projekt przyczyni się do wspierania procesu tworzenia partnerstw w przyszłych projektach programów ramowych oraz, w ramach działań projektowych, powstaną kanały informacyjne do przekazu istotnych informacji z zakresu transportu i logistyki.

 

Głównym źródłem informacji o projekcie, jak również wiadomości na temat transportu i logistyki jest strona projektu: www.b2bloco.eu

 

WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU

B2B LOCO przyczyni się do:

 • utworzenia stałej sieci instytucji badawczych i edukacyjnych w dziedzinie transportu i logistyki, umożliwiającej stworzenie i utrzymanie powiązań pomiędzy instytucjami a MŚP,
 • identyfikacji innowacyjnych projektów programów ramowych w dziedzinie transportu i logistyki,
 • prezentacji najlepszych praktycznych rozwiązań dla MŚP powstałych w ramach projektów programów ramowych z dziedziny transportu i logistyki,
 • przedstawienia konkretnych korzyści płynących z uczestnictwa w projektach programów ramowych dla MŚP z mniej uprzywilejowanych krajów UE oraz z krajów kandydujących,
 • wsparcia możliwości zastosowania rezultatów projektów badawczych poprzez pomoc przedsiębiorstwom we wdrożeniu opracowanych rozwiązań,
 • ukazania nowych możliwości wykorzystania przyszłych projektów programów ramowych, jako sposobności do zaangażowania MŚP w działania demonstracyjne i komercjalizacyjne,
 • udostępnienia instytucjom badawczym narzędzia w postaci forum wymiany wiedzy/ doświadczenia jak współpracować z MŚP,
 • informowania firm o dostępnych konkursach i programach pracy oraz oferowania porad nt. uczestnictwa w programach ramowych,
 • udostępnienia dokumentów/ informacji związanych z 7. PR oraz Europejską Strategią Transportu.

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj