Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Podsumowanie projektu ECOTALE

Projekt ECOTALE rozpoczęto w 2012 roku w celu innowacyjnego spojrzenia na koszty zewnętrzne transportu:

  •  - poprzez skupienie się na podejściu do planowania i realizację inwestycji w transporcie
  • - poprzez skupieniu się na "prewencyjnym" i bardziej strategicznym podejściu do internalizacji, poprawie równości i zrównoważonego rozwoju systemów transportowych
  • - poprzez integrację tradycyjnego podejścia opartego na "ekonomicznej" internalizacji kosztów zewnętrznych (czyli wykorzystaniu środków cenowych) przez wprowadzenie kryteriów i zasad wykorzystania gruntów jak i planowania środowiskowego.

W ciągu ponad dwóch latach współpracy, projekt dostarczył instytucjom regionalnym i lokalnym, w poręczny sposób, wiedzę o kosztach zewnętrznych transportu i wskazówki metodyczne ich internalizacji na podstawie wcześniejszych badań europejskich, regionalnych polityk modalnych i dobrych praktyk. Zidentyfikowano szeroki wybór dobrych praktyk, które następnie analizowano i wykorzystano jako podstawę do refleksji metodologicznej i do określenia wytycznych dla ułatwiania internalizacji kosztów transportu w procesie planowania i tworzenia polityk modalnych. W trakcie realizacji projektu niektóre z dobrych praktyk zostały wybrane przez partnerów reprezentujących administrację samorządową, w celu ich weryfikacji i wdrożenia w miastach i / lub regionach.

Główne rezultaty projektu są dostępne dla władz regionalnych i lokalnych, i zostały przedstawione w dokumencie "Wytyczne dla szerszej praktyki internalizacji w planowaniu transportu i polityk" (“Guidelines for a wider internalization practice within the transport planning and policies”). Wytyczne te zostały opracowane w celu przedstawienia przeglądu wiedzy odnośnie kosztów zewnętrznych transportu i najbardziej odpowiednich środków internalizacji negatywnych skutków transportu. Dokument zawiera m.in. propozycje tworzenia polityk transportowych oparte na definicjach teorii ekonomicznych, wynikach poprzednich badań, propozycjach metodologicznych i empirycznych dowodach (badania na temat polityk modalnych, dobre praktyki). Ponadto, końcowy dokument został uzupełniony o 12 arkuszy tematycznych, z których każdy, na określonym obszarze polityki, dostarcza elementy operacyjne i propozycje tworzenia polityk regionalnych i lokalnych z uwzględnieniem celów internalizacji. Wytyczne i 12 arkuszy tematycznych dostępne są na stronie internetowej www.ecotale.eu.

W celu podsumowania głównych produktów projektu oraz udostępnienia ich szerokiej publiczności, zwłaszcza lokalnym podmiotom i władzom samorządowym, została zorganizowana w dniu 14 maja 2014 w Poznaniu Finałowa Konferencja projektu ECOTALE pt. "Koszty zewnętrzne jako kluczowa kwestia polityk – dobre praktyki i realne propozycje przeprowadzenia internalizacji w ramach planowania polityk transportowych".

Impreza poświęcona była kosztom zewnętrznym transportu związanym ze środowiskiem (zanieczyszczenie powietrza i środowiska naturalnego, zmiany klimatu) oraz kosztom społecznym związanym z konsekwentnie zwiększającym się natężeniem ruchu drogowego (hałas, wypadki). Konferencja przyciągnęła około 100 uczestników reprezentujących sektor biznesu, naukowców i studentów, jak również władze lokalne, instytucje publiczne i administracyjne, organy rządowe, poprzez które wyniki projektu ECOTALE mogą być realizowane w praktyce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.ecotale.eu/summary.   

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj