Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

SUGAR

SUGAR jest projektem mającym pomóc rozwiązać problem niewydajnego i nieskutecznego zarządzania miejskim transportem towarów, który jest bardzo istotnym elementem ogólnego systemu transportu miejskiego oraz głównym źródłem emisji zanieczyszczeń samochodowych.
SUGAR promuje wymianę, dyskusję i transfer doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk pomiędzy Stronami Dobrych Praktyk i Stronami Transferowymi,  poprzez aktualizację polityk i rozwój planowania w zakresie zarządzania miejskim transportem towarów.

Podejście do problemu w ramach projektu SUGAR opiera się na trzech jego głównych aspektach:

  • Doskonalenie polityk Stron Dobrych Praktyk projektu SUGAR
  • Rozwój polityk w Stronach Transferowych projektu SUGAR
  • Wywoływanie zainteresowania, tworzenie wiedzy, narzędzi i wymiany dla nowych administracji poza partnerstwem SUGAR poprzez Poszerzony Program Transferowy

Działania SUGAR opierają się na trzech głównych filarach:

  • Zbieranie i analiza najlepszych praktyk, identyfikacja kluczowych wskaźników wydajności
  • Transfer doświadczeń podczas spotkań przy okrągłych stołach, szkoleniach dla przyszłych szkoleniowców i warsztatów wspólnego planowania z udziałem nowych administracji
  • Opracowanie planów działań dla wszystkich stron projektu SUGAR za pomocą analizy SWOT  i podczas lokalnych warsztatów

 Więcej informacji o projekcie na stronie: www.sugarlogistics.eu

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj