Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Badania i poprawa kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i taboru - EMC4CCS

 

Instytut Logistyki i Magazynowania realizuje od 01.09.2018 r. projekt „Badania i poprawa kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) i taboru”. Projekt realizowany jest w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK w poddziałaniu 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków PKP PLK S.A.


Projekt ma na celu opracowanie wytycznych technicznych, które pozwolą na osiągnięcie odpowiedniego środowiska pracy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), które są szczególnie narażone na zaburzenia pochodzące od nowoczesnego taboru w postaci pól magnetycznych/elektromagnetycznych.

Instytut Logistyki i Magazynowania wraz z partnerem – firmą Signal Cert Sp. z o.o. na podstawie przeprowadzonych badań i analiz określą wytyczne techniczne w trzech aspektach: limitów emisji zaburzeń generowanych przez urządzenia kolejowe, progów odporności tych urządzeń oraz metod ekranowania i ograniczania oddziaływania zaburzeń propagowanych przez urządzenia pokładowe taboru do urządzeń przytorowych i na odwrót. Prowadzone prace znajdą również odniesienie do istniejących uwarunkowań środowiskowych oraz obowiązujących dokumentów normatywnych.

Projekt składa się z 8 etapów. W pierwszym etapie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy celem określenia jak najszerszego spektrum problemów w eksploatacji urządzeń mogących mieć genezę w braku kompatybilności pomiędzy urządzeniami przytorowymi a urządzeniami taboru. Następnie zostaną przeprowadzone badania terenowe i laboratoryjne emisji zaburzeń, których celem będzie m.in. wyznaczenie modelu zaburzeń od taboru. Po zakończeniu badań zostanie przeprowadzona analiza otrzymanych wyników badań, również w kontekście obowiązujących standardów określonych przez dotychczasowe dokumenty normalizacyjne.

W dalszej części zostaną przeprowadzone prace związane z badaniami odporności potencjalnych urządzeń podatnych na zaburzenia pochodzące ze środowiska, w tym szczególnie urządzenia detekcji taboru. W przedostatnim etapie zostaną opracowane metody ekranowania i ograniczania wpływu szkodliwych zaburzeń na bazie polimerów przewodzących. Ostatni etap będzie polegał na wyspecyfikowaniu właściwych wytycznych technicznych mających szczególne znaczenie dla poprawy kompatybilności pomiędzy urządzeniami srk i taborem.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj