Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu

1 marca 2019 r. ruszył projekt Konto przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu. Celem projektu jest usprawnienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez udostępnienie jednego miejsca dla obsługi przedsiębiorców – Biznes.gov.pl

Dzięki połączeniu serwisów CEIDG i Biznes.gov.pl nastąpi:
- uproszczenie architektury systemów,
- ujednolicenie technologii,
- stworzenie spójnych kanałów komunikacji,
- obniżenie kosztów realizacji i promocji e-usług.

Przedsiębiorcy, ich pełnomocnicy oraz urzędnicy zyskają dostęp do jednego Konta, w którym będą przechowywane wszystkie dane. W ramach projektu zostanie stworzona nowa e-usługa wpisu do rejestru CEIDG – prostsza i bardziej intuicyjna. Przedsiębiorca, który skorzysta z e-usługi wpisu do CEIDG otrzyma listę sugerowanych spraw (np. rejestracja kasy fiskalnej, zezwolenie na alkohol), jakie musi załatwić, aby zacząć działać w danej branży. Co ważne, będzie mógł je od razu załatwić online w jednym miejscu, bez konieczności rejestracji w kolejnym systemie.

Dzięki projektowi uruchomiona zostanie też obsługa online zgłoszeń i zagadnień do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mogli załatwiać sprawy online, i odbierać odpowiedzi z urzędu w Koncie przedsiębiorcy. Na Biznes.gov.pl przedsiębiorca otrzyma wszystkie informacje publikowane przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz objaśnienia prawne, publikowane w tej chwili przez urzędy na stronach BIP.

Projekt realizują Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii) oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania. Będzie trwał do końca lutego 2022 roku. Środki finansowe na realizację projektu pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, II Oś Priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Całkowity koszt projektu to 41 mln zł.

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj