Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Krzysztof Sieczkarek nowym przewodniczącym IEEE EMC Society

Krzysztof Sieczkarek nowym przewodniczącym IEEE EMC Society

Przewodniczącym polskiej Sekcji IEEE EMC Society został dr inż. Krzysztof Sieczkarek - kierownik Centrum Technologii Radiowych i Kompatybilności Elektromagnetycznej w ŁUKASIEWICZ - Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.Stowarzyszenie IEEE EMC Society (IEEE Electromagnetic Compatibility Society) to największa na świecie organizacja zajmująca się opracowywaniem i dystrybucją informacji, narzędzi i technik zmniejszania...

więcej

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo LOGISTYKA w wersji audio!

Czasopismo Logistyka w formie audiobooka - to zarówno ukłon w stronę osób niedowidzących i osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, którym poświęciliśmy część numeru 3/2020 naszego czasopisma, ale to także wygodny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z treściami czasopisma w samochodzie, autobusie, pociągu czy własnym domu. Nie masz czasu na czytanie?...

więcej
A+ A A-

Instytut Logistyki i Magazynowania współtworzy Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Na mocy tzw. dyrektywy usługowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania  oraz Krajową Izbą Gospodarczą utworzył Pojedynczy Punkt Kontaktowy www.eu-go.gov.pl.


Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, którzy to za pośrednictwem strony internetowej PPK mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji procedur administracyjnych w Polsce.


Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) udostępnia informacje dotyczące m.in.:
•    procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
•    danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;
•   sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
•   środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.


Zadaniem PPK jest także umożliwienie realizacji procedur administracyjnych drogą elektroniczną. W celu realizacji tego zadania portal PPK zintegrowany jest z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP, za pośrednictwem której możliwa jest realizacja wielu usług administracji publicznej.


Pojedynczy Punkt Kontaktowy działa w ścisłej współpracy z organami realizującymi procedury, które są zobligowane przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22b ust. 2) do zapewnienia kompletności i aktualności informacji na PPK. Za pomocą „panelu administracyjnego” organy mają możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz instalacji przygotowanych dla nich aplikacji formularzy elektronicznych.


Polski Pojedynczy Punkt Kontaktowy został  utworzony w ramach projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013. Szersze informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie http://www.eu-go.gov.pl/pl/projekt-uepa/.

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj