Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Transport intermodalny – szanse i wyzwania

 

 
   

 

Transport intermodalny – szanse i wyzwania

5 czerwca 2012 r.

KATOWICE


 

Na kolejnym już spotkaniu transportowym, mieli Państwo możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz rozwiązaniami wypracowanymi w europejskich projektach. W trakcie spotkania swoimi bogatymi doświadczeniami podzieli się z Państwem praktycy biznesu  jak i  konsultanci z Instytutu Logistyki i Magazynowania.

W programie między innymi znalazła się prezentacja rozwiązania transportowego Baltic Rail AS - transportu kontenerów na trasie Koper - Dąbrowa Górnicza.  To  nowe połączenie intermodalne jest konkurencyjne, zarówno cenowo jak pod względem terminów dostaw w stosunku do przewozów kontenerowych realizowanych poprzez porty w Hamburgu lub Gdańsku, szczególnie dla odbiorców z południowej Polski. Nowo uruchomione połączenie jest wstępem do dalszej ekspansji firmy. Niedawno uruchomiono regularne pociągi intermodalne z Dąbrowy Górniczej do terminali kontenerowych portów Trójmiasta a w najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie kolejnych relacji łączących Śląsk z Kijowem, Moskwą i Tallinem. Ambitne plany inwestycyjne firmy świadczą o wzrastającym potencjale rynkowym transportu intermodalnego w Polsce.

W trakcie warsztatów uczestnicy mięli także okazję zapoznania się z innowacyjnymi projektami organizowanymi przez  Śląskie Centrum Logistyczne. Spółka ta oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie logistyki i transportu, zapewniając nowatorskie rozwiązania i zarządzanie zaawansowanymi projektami logistycznymi. Śląskie Centrum Logistyki SA rozpoczęło działalność w roku 1989 jako Śląski Wolny Obszar Celny, spółka powołana do utworzenia i organizowania Wolnego Obszaru Celnego oraz zarządzania i administrowania portami w Gliwicach i Kędzierzynie-Koźlu.

W dalszej części programu przedstawiono możliwości rozwoju przewozów intermodalnych na przykładzie szczegółowej analizy kosztów i czasu przewozów na wybranych trasach z Dalekiego Wschodu do Polski. Prace te są rezultatem działań realizowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach projektu TransBaltic. Temat intermodalności był kontynuowany podczas prezentacji najlepszych praktyk dotyczących praktycznego zastosowania alternatywy dla transportu drogowego. Przykłady te zostały zgromadzone w ramach projektu Flavia.

Ponadto zaprezentowane zostały innowacyjne działania i koncepcje związane z organizowaniem przewozów przy wykorzystaniu transportu drogowego. Przedstawione zostały wyniki wstępnego wdrożenia narzędzia T-Scale umożliwiającego współpracę niezależnych podmiotów gospodarczych (załadowców i usługodawców) przy organizacji wspólnych procesów transportowych. Wdrożenie to pozwala na optymalizację kosztów transportu, usprawnia komunikację, planowanie oraz umożliwia zrównoważone wykorzystanie zasobów przedsiębiorstw. Istotnym zagadnieniem dla przedsiębiorstw zainteresowanych przewozami kontenerowymi jest możliwość wykorzystania narzędzia do konsolidacji dostaw kontenerów przez konsorcja drobnych firm w celu uzyskania korzystniejszych warunków przewozu od towarzystw żeglugowych i operatorów transportu intermodalnego.

Spotkanie umożliwiło nie tylko prezentację możliwości rozwoju w oparciu o przewozy intermodalne lecz pozwoliło na nawiązanie współpracy z władzami lokalnymi, przedstawicielami kolei i terminali intermodalnych w zakresie wsparcia rozwoju transportu intermodalnego oraz rozpoczęcie dyskusji odnośnie regionalnych celów i korzyści wynikających z możliwości wykorzystania transportu intermodalnego w regionie i przesunięcia przepływów towarowych z transportu drogowego na kolej.

 

 

AGENDA:

 

 

Seminarium : Transport - najnowsze trendy i kierunki rozwoju

5 czerwca 2012 Park Hotel Diament Katowice,  ul. Wita Stwosza 37, 40-042 Katowice

09:30 - 10:00 Rejestracja
10:00 - 10:20 Transport intermodalny w Polsce – najnowsze terendy – dr inż. Ireneusz Fechner , Instytut Logistyki i Magazynowania
10:20 - 10:40 Prezentacja usług intermodalnych realizowanych przez firmę Baltic Rail AS - Tomasz Krawczyk – Dyrektor ds. Operacyjnych Baltic Rail AS.
10:40 - 11:00 Optymalizacja wyboru dostawcy usług transportowych w intermodalnych łańcuchach dostaw - Leszek Andrzejewski, Instytul Logistyki i Magazynowania
11:00 - 11:20 Przerwa kawowa
11:20 - 11:40 Prezentacja usług Śląskiego Centrum Logistycznego – Anna Przywara, Śląskie Centrum Logistyki S.A.
11:40 - 12:00 Prezentacja najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania transportu intermodalnego (projekt Flavia) - Jakub Sobótka , Instytut Logistyki i Magazynowania.
12:00 - 12:20 Prezentacja narzędzia elektronicznego T-Scale do koordynacji usług transportowych i konsolidacji dostaw – dr inż .Marcin Hajdul, European Logistics Association, Instytut Logistyki i Magazynowania Instytut Logistyki i Magazynowania
12:20 - 12:40 Panel dyskusyjny - Moderator dr inż. Ireneusz Fechner
13:00

Lunch

 

PREZENTACJE

 1. Regular container trains in the East European North-South railway corridor Gdynia –Katowice –Vienna –Koper
  Tomasz Krawczyk
  [pobierz]
 2. Optymalizacja dostaw w intermodalnych korytarzach transportowych.
  Leszek Andrzejewski
  [pobierz]
 3. Intermodalność w łańcuchach dostaw - jak przezwyciężać bariery rynku na przykładzie kilku firm
  Jakub Sobótka
  [pobierz]
 4. Śląskie Centrum Logistyki SA
  Anna Przywara
  [pobierz]
 5. Transport intermodalny w Polsce – najnowsze trendy
  Ireneusz Fechner
  [pobierz]
 6. Grupowe zakupy usług transportowych – praktyczna redukcja kosztów transportu
  Marcin Hajdul
  [pobierz]

 

 

 

 

att3gqno.pdf

Transport – szanse oraz wyzwania dla polskich przedsiębiorstw

Organizatorzy:
 

„Transport – szanse oraz wyzwania dla polskich przedsiębiorstw”
11 października 2012 r.
centrum Warszawy

(dokładna informacja o lokalizacji zostanie ogłoszona w terminie późniejszym)

Instytut Logistyki i Magazynowania, ECR Polska oraz GS1 Polska zapraszają na bezpłatne warsztaty transportowe,
które odbędą się 11 października w Warszawie.

 

Spotkanie odbędzie się pod auspicjami projektu EMPIRIC (Enhancing Multimodal Platforms, Inland waterways and Railways services Integration in Central Europe), którego głównym celem jest wsparcie rozwoju i udoskonalanie funkcjonujących intermodalnych połączeń pomiędzy portami Północnego Adriatyku
a terytorium Europy Centralnej. Gospodarze spotkania, ILiM, ECR Polska i GS1 Polska chcieliby wykorzystać to spotkanie również dla twórczej dyskusji o problemach współczesnej logistyki i możliwościach współpracy, adaptacji nowych rozwiązań i optymalizacji procesów.

W spotkaniu udział wezmą liderzy, którzy dzieląc się swoimi doświadczeniami dadzą inspirację w odpowiedzi na pytania: Kiedy intermodalność się opłaca? Jakie są dostępne rozwiązania wspierające koordynację procesów transportowych? Czym jest „inteligentne cargo”, koncepcja „e-freight”? Jak najlepiej wykorzystywać dostępne zasoby? Czym są technologie mobilne w łańcuchu dostaw? Czy partnerska współpraca niezależnych podmiotów i dzielenie się rzeczywiście uzyskanymi korzyściami są możliwe?

Warsztaty przeznaczone są dla dostawców i użytkowników usług transportowych, operatorów logistycznych, dostawców rozwiązań informatycznych, odpowiedzialnych za efektywność i wydajność procesów logistycznych oraz za strategię rozwoju przedsiębiorstw oraz organizacji otoczenia biznesu i przedstawicieli administracji publicznej.

W programie znajdzie się blok poświęcony nowym możliwościom i szansom, które dają przewozy intermodalne. Pokazane zostaną także wybrane najlepsze przykłady wykorzystania transportu intermodalnego przez polskie przedsiębiorstwa. Ponadto zaprezentujemy innowacyjne działania i koncepcje związane z organizowaniem przewozów przy wykorzystaniu transportu drogowego umożliwiającego współpracę niezależnych podmiotów gospodarczych przy organizacji procesów transportowych oraz korzyści płynące z wykorzystania technologii mobilnych w logistyce.

Uczestnicy spotkania będą mieli także możliwość skorzystania z porad dotyczących certyfikatu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) oraz procedur uproszczonych, które ułatwiają prowadzenie wymiany towarowej (zarówno w eksporcie i imporcie), udzielanych przez przedstawicieli Służby Celnej.

Spotkanie zakończy się dyskusją w dwóch grupach roboczych nad:

 • wypracowaniem spójnego stanowiska dotyczącego eliminacji podstawowych barier ograniczających rozwój przewozów intermodalnych w Polsce
 • możliwymi wariantami współpracy pomiędzy niezależnymi firmami w oparciu
  o dostępne narzędzia oraz standardy wymiany informacji

 

Zapraszamy!

 

 

AGENDA

09:30 - 10:00 Rejestracja i kawa powitalna
10:00 - 10:10

Powitanie oraz wprowadzenie do spotkania
Innowacje, technologie, logistyka w strategii przedsiębiorstwa

dr inż. Marcin Hajdul, Instytut Logistyki i Magazynowania

10:10 - 10:30

Rola korytarza transportowego Bałtyk - Adriatyk w usprawnianiu usług przedsiębiorstw branży logistycznej – projekt EMPIRIC,
Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk

Marcin Foltyński, Instytut Logistyki i Magazynowania
Edyta Jaszczuk-Jezierska, Dyrektor Biura Strategii PKP PLK
Michał Graban, Samorząd Województwa Pomorskiego

10:30 - 11:00

Rewolucja na Bałtyku-szansą dla przewozów intermodalnych? 
Prof. Włodzimierz Rydzkowski, Uniwersytet Gdański

11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
11:30 - 11:50

Transport intermodalny w praktyce – czyli jak odnieść korzyści bez zbędnych rewolucji - case study przedsiębiorstwa Pfeifer & Langen Polska Sp. z o.o.
Agata Krasocka, Pfeifer & Langen Polska Sp. z o.o.

11:50 - 12:10

Połączenie kolejowe Koper - Gdynia/Gdańsk - alternatywa dla przewozu towarów
z Dalekiego Wschodu

Tomasz Krawczyk, Baltic Rail AS

12:10 - 12:30

Współdzielenie łańcuchów dostaw – kiedy warto współpracować? – case study Bakalland S.A. oraz T-Scale
Mateusz Boruta, ECR Polska
Norbert Ołtarzewski, Bakalland S.A.

12:30 - 12:50

Zarządzanie zdarzeniami w łańcuchu dostaw przy wykorzystaniu technologii mobilnych
Sebastian Zieliński, CallFreedom Sp.z o.o

12:50 - 14:00

Lunch & konkurs

14:00 - 15:00

Dyskusja w grupach roboczych (sesje równoległe):

1) Transport intermodalny:

moderator – dr inż. Marcin Hajdul, ILiM

uczestnicy: użytkownicy transportu, dostawcy usług intermodalnych, organizacje otoczenia biznesu, przedstawiciele administracji publicznej

cel: wypracowanie spójnego stanowiska dla Ministerstwa Transportu dotyczącego eliminacji podstawowych barier ograniczających rozwój przewozów intermodalnych w Polsce

2) Współdzielenie łańcuchów dostaw w ramach klastrów transportowych:

moderator – Mateusz Boruta, ECR Polska

uczestnicy: użytkownicy transportu, dostawcy usług transportowych, organizacje otoczenia biznesu, przedstawiciele klastrów

cel: dyskusja nad możliwymi wariantami współpracy pomiędzy niezależnymi firmami  w oparciu
o dostępne narzędzia oraz standardy wymiany informacji

 

Uczestnicy poszczególnych grup roboczych otrzymają przed spotkaniem przygotowany materiał
do dyskusji
15:00 - 15:10

Podsumowanie oraz rozdanie nagród

 

PROJEKT:

 

 

 

 

WSPARCIE MERYTORYCZNE:

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejestracja

Warunki uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 5 października 2012 oraz otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Udział jest bezpłatny.
 • Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na podany przez Zgłaszającego adres e-mail w ciągu 3 dni roboczych.
 • Rezygnację z udziału należy zgłosić w formie pisemnej, nie później niż do dnia 8 października 2012.

 

 

 

 

Dotychczasowe spotkania transportowe:

 

 1. Forum Podażowe ECR Polska - Konferencja KASSETTS, 18 maja 2011 r., Warszawa
  Więcej informacji: agenda, prezentacja 
 2. Warsztaty transportowe Transport – najnowsze trendy i kierunki rozwoju, 21 czerwca 2011 r., Warszawa
  Więcej informacji: agenda prezentacja
 3. Transport – szanse oraz wyzwania dla polskich przedsiębiorstw, 11 października 2011r, Sopot
  Więcej informacji: agenda i prezentacje
 4. Transport intermodalny – szanse i wyzwania, 5 czerwca 2012 r.,  KATOWICE 
  Więcej...

 

att3gqno.pdf

MIEJSCE

Dokładna informacja o lokalizacji zostanie ogłoszona w terminie późniejszym

OSOBA KONTAKTOWA

Anna Dorna
Instytut Logistyki i Magazynowania
Tel.: 61 850 4944
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Agnieszka Piter
Tel:  61 850 4924
Instytut Logistyki i Magazynowania
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj