Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Aktualności i wydarzenia

  • 1
  • 2

Szkolenia e-learning zaprojektowane z myślą o rozwoju kariery

Szkolenia e-learning zaprojektowane z myślą o rozwoju kariery

Wakacje to dobry czas na zdobywanie nowych kompetencji. Rozpocznij szkolenie e-learning i zdobądź umiejętności, które pozwolą wyróżnić Twoje dokonania i talenty.

więcej

Przewodnik metodyczny w formie e-booka!

Przewodnik metodyczny w formie e-booka!

NOWOŚĆ - przewodnik metodyczny w formie e-booka. Specjalne wydanie przygotowane do podręcznika "Procesy magazynowe w przykładach i ćwiczeniach", w którym nauczyciel otrzymuje kompletną wersję podręcznika, wzbogaconą o starannie przygotowany komponent metodyczny.

więcej
A+ A A-

Instytut Logistyki i Magazynowania współtworzy Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Na mocy tzw. dyrektywy usługowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Instytutem Logistyki i Magazynowania  oraz Krajową Izbą Gospodarczą utworzył Pojedynczy Punkt Kontaktowy www.eu-go.gov.pl.


Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) powstał przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, którzy to za pośrednictwem strony internetowej PPK mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji procedur administracyjnych w Polsce.


Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) udostępnia informacje dotyczące m.in.:
•    procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
•    danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;
•   sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
•   środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.


Zadaniem PPK jest także umożliwienie realizacji procedur administracyjnych drogą elektroniczną. W celu realizacji tego zadania portal PPK zintegrowany jest z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP, za pośrednictwem której możliwa jest realizacja wielu usług administracji publicznej.


Pojedynczy Punkt Kontaktowy działa w ścisłej współpracy z organami realizującymi procedury, które są zobligowane przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (art. 22b ust. 2) do zapewnienia kompletności i aktualności informacji na PPK. Za pomocą „panelu administracyjnego” organy mają możliwość dokonywania zmian swoich danych kontaktowych oraz instalacji przygotowanych dla nich aplikacji formularzy elektronicznych.


Polski Pojedynczy Punkt Kontaktowy został  utworzony w ramach projektu pn. Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na lata 2007-2013. Szersze informacje na temat projektu zamieszczone są na stronie http://www.eu-go.gov.pl/pl/projekt-uepa/.

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj