Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Archiwum

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego oraz projektorów multimedialnych

Nr sprawy

PRZ/00037/2013, nr w BZP: 503578-2013

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

13.12.2013 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

13.12.2013 godz: 11:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby ILIM w Poznaniu

Nr sprawy

PRZ/00034/2013, nr w BZP: 460322-2013

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

21.11.2013 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.11.2013 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Remont pomieszczeń biurowych w budynku ILiM

Nr sprawy

PRZ/00033/2013, nr w BZP: 456666-2013

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

22.11.2013 godz: 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.11.2013 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją

Nr sprawy

PRZ/00032/2013, nr w BZP: 435868-2013

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.11.2013 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

7.11.2013 godz: 11:15

Więcej artykułów…

 1. Konfiguracja, przygotowanie i dostarczenie kompleksowej usługi globalnego monitorowania kontenerów
 2. Modernizacja: sieci elektroinformatycznych, telefonicznych, serwerowni oraz systemu rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu
 3. Dostawa i montaż mebli na wyposażenie przestrzeni kreatywnej ILiM
 4. Projekt, montaż i wykonanie stanowiska badawczego linii przenośników
 5. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu organizacji warsztatu w ramach projektu EMPIRIC
 6. Obsługa ILiM w zakresie projektowania i drukowania materiałów informacyjno-reklamowych do 31.12.2014 r.
 7. Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników ILiM
 8. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania i asysty technicznej
 9. Sukcesywna dostawa urządzeń ADC, dostawa oprogramowania i odnowienie asysty technicznej
 10. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na usługę druku i dostawę książek
 11. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w ramach projektów ECOTALE i ACL (Sopot 13-14.06.2013r. )
 12. Świadczenie usług programistycznych w ramach projektu e-Codex
 13. Udostępnienie usług o charakterze kafeteryjnym, w tym w szczególności obejmujących karnety uprawniające do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych oraz do skorzystania z imprez sportowych lub kulturalnych, przeznaczonych dla pracowników ILiM oraz o
 14. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu
 15. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z asystą techniczną

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj