Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Archiwum

Przedmiot zamówienia

Konfiguracja, przygotowanie i dostarczenie kompleksowej usługi globalnego monitorowania kontenerów

Nr sprawy

PRZ/00031/2013, nr w BZP: 218635-2013

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

28.10.2013 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

28.10.2013 godz: 11:15

Przedmiot zamówienia

Modernizacja: sieci elektroinformatycznych, telefonicznych, serwerowni oraz systemu rejestracji  czasu pracy i kontroli dostępu

Nr sprawy

nr SIWZ/ILIM/PRZ/00029/2013,  nr w BZP 396250-2013  

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

11.10.2013 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

11.10.2013 godz: 11:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż mebli na wyposażenie przestrzeni kreatywnej ILiM

Nr sprawy

PRZ/00028/2013, nr w BZP: 199403-2013

Tryb postępowania

przetarg nieograniczony

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.10.2013 godz: 11:00

Termin otwarcia ofert:

7.10.2013 godz: 11:15

Przedmiot zamówienia

Projekt, montaż i wykonanie stanowiska badawczego linii przenośników

Nr sprawy

 PRZ/00027/2013, nr w BZP: 391834-2013

Tryb postępowania

dialog konkurencyjny

Dokumenty

Termin składania ofert:

4.10.2013 godz: 14:00 

Termin otwarcia ofert:

 

Więcej artykułów…

 1. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu organizacji warsztatu w ramach projektu EMPIRIC
 2. Obsługa ILiM w zakresie projektowania i drukowania materiałów informacyjno-reklamowych do 31.12.2014 r.
 3. Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych dla pracowników ILiM
 4. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania i asysty technicznej
 5. Sukcesywna dostawa urządzeń ADC, dostawa oprogramowania i odnowienie asysty technicznej
 6. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na usługę druku i dostawę książek
 7. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w ramach projektów ECOTALE i ACL (Sopot 13-14.06.2013r. )
 8. Świadczenie usług programistycznych w ramach projektu e-Codex
 9. Udostępnienie usług o charakterze kafeteryjnym, w tym w szczególności obejmujących karnety uprawniające do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych oraz do skorzystania z imprez sportowych lub kulturalnych, przeznaczonych dla pracowników ILiM oraz o
 10. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu
 11. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z asystą techniczną
 12. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w ramach projektu ECOTALE, Sopot 13-14.06.2013 r.
 13. Sukcesywna dostawa etykiet różnych w okresie od 11.03.2013 r. do 28.02.2014 r.
 14. Świadczenie usług pocztowych
 15. Usługi ubezpieczenia: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj