Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Archiwum

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa usługa konferencyjna w celu organizacji warsztatu w ramach projektu EMPIRIC

Nr sprawy

nr: PRZ/00023/2013
nr w BZP: 336256-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania ofert:

28.08.2013 godz 9:00

Termin otwarcia ofert:

28.08.2013 godz. 9:15

Przedmiot zamówienia

Obsługa ILiM w zakresie projektowania i drukowania materiałów informacyjno-reklamowych do 31.12.2014 r.

Nr sprawy

nr: PRZ/00022/2013
nr w BZP: 319710-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania ofert:

22.08.2013 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

22.08.2013 godz. 11:15

Przedmiot zamówienia

Dostawa karnetów uprawniających do korzystania z usług rekreacyjnych  i sportowych dla pracowników ILiM

Nr sprawy

nr: W/NO/00636/2013
nr w BZP: 148237-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania ofert:

30.07.2013 r. godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:

30.07.2013 r. godz. 10.00

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, oprogramowania i asysty technicznej

Nr sprawy

nr: PRZ/00020/2013,
nr w BZP: 144805-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania ofert:

24.07.2013 r. godz. 14:00

Termin otwarcia ofert:

24.07.2013 r. godz. 14.15

Więcej artykułów…

 1. Sukcesywna dostawa urządzeń ADC, dostawa oprogramowania i odnowienie asysty technicznej
 2. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na usługę druku i dostawę książek
 3. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w ramach projektów ECOTALE i ACL (Sopot 13-14.06.2013r. )
 4. Świadczenie usług programistycznych w ramach projektu e-Codex
 5. Udostępnienie usług o charakterze kafeteryjnym, w tym w szczególności obejmujących karnety uprawniające do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych oraz do skorzystania z imprez sportowych lub kulturalnych, przeznaczonych dla pracowników ILiM oraz o
 6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu
 7. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z asystą techniczną
 8. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w ramach projektu ECOTALE, Sopot 13-14.06.2013 r.
 9. Sukcesywna dostawa etykiet różnych w okresie od 11.03.2013 r. do 28.02.2014 r.
 10. Świadczenie usług pocztowych
 11. Usługi ubezpieczenia: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji
 12. Dostawa komory bezodbiciowej wraz z wyposażeniem sprzętowym do badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe - RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń – EMC
 13. Całodobowa ochrona wraz z monitoringiem oraz sprzątaniem maszynowym budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 14. Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych w 2013 r
 15. Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych w 2013 r.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj