Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Archiwum

Przedmiot zamówienia

Sukcesywna dostawa urządzeń ADC, dostawa oprogramowania i odnowienie asysty technicznej

Nr sprawy

nr ILIM: PRZ/00016/2013,
nr w BZP: 112599-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 24.06.2013 godz. 11:00,
otwarcie ofert: 24.06.2013 godz 11:15

Przedmiot zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na usługę druku i dostawę książek

Nr sprawy

nr ILIM: PRZ/00013/2013,
nr w BZP: 84331-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 03.06.2013 godz. 10:00,
data otwarcia: 03.06.2013 godz: 10:15

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w
ramach projektów ECOTALE i ACL (Sopot 13-14.06.2013r. )

Nr sprawy

nr PRZ/00012/2013, 
nr w  BZP: 83923-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 27 maja 2013 r. godz. 10.00.

Termin otwarcia ofert: 27 maja 2013 r. godz. 10.15.

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług programistycznych w ramach projektu e-Codex

Nr sprawy

nr ILIM: PRZ/00011/2013
nr w BZP: 82531-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 29.05.2013 godz. 11:00,
data otwarcia: 29.05.2013 godz: 12:30

Więcej artykułów…

 1. Udostępnienie usług o charakterze kafeteryjnym, w tym w szczególności obejmujących karnety uprawniające do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych oraz do skorzystania z imprez sportowych lub kulturalnych, przeznaczonych dla pracowników ILiM oraz o
 2. Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu
 3. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z asystą techniczną
 4. Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w ramach projektu ECOTALE, Sopot 13-14.06.2013 r.
 5. Sukcesywna dostawa etykiet różnych w okresie od 11.03.2013 r. do 28.02.2014 r.
 6. Świadczenie usług pocztowych
 7. Usługi ubezpieczenia: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz kosztów leczenia za granicą podczas delegacji
 8. Dostawa komory bezodbiciowej wraz z wyposażeniem sprzętowym do badań technologii automatycznej identyfikacji obiektów w oparciu o fale radiowe - RFID i kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń – EMC
 9. Całodobowa ochrona wraz z monitoringiem oraz sprzątaniem maszynowym budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
 10. Sukcesywna dostawa taśm termotransferowych w 2013 r
 11. Sukcesywna dostawa etykiet samoprzylepnych w 2013 r.
 12. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z instalacją w 2012 r.
 13. USŁUGA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA ORAZ CZŁONKÓW ICH RODZIN
 14. Zewnętrzny audyt wydatkowania środków finansowych na naukę – budowa KCI ILiM
 15. Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych dla pracowników ILiM

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj