Organizacja GS1 Polska
Instytut Logistyki i Magazynowania
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Marka Polskiej Gospodarki

A+ A A-

Archiwum

Przedmiot zamówienia

Udostępnienie usług o charakterze kafeteryjnym, w tym w szczególności obejmujących karnety uprawniające do korzystania z usług rekreacyjnych i sportowych oraz do skorzystania z imprez sportowych lub kulturalnych, przeznaczonych dla pracowników ILiM oraz osób uprawnionych

Nr sprawy

PW/NO/01705/2013

Tryb postępowania Zaproszenie do dialogu technicznego
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 23 maja 2013 r. godz. 16.00

Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów do odbioru Internetu.

Nr sprawy

nr ILIM: PRZ/00009/2013,
nr w BZP: 187182-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 22 maja 2013 r. godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 22 maja 2013 r. godz. 10.15.

Termin składania ofert: 29 maja 2013 r. godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 29 maja 2013 r. godz. 10.15.

Przedmiot zamówienia

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania wraz z asystą techniczną.

Nr sprawy

nr ILiM: PRZ/00010/2013,
nr w BZP: 72491-2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 20 maja 2013 r. godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert: 20 maja 2013 r. godz. 11.15.

Przedmiot zamówienia

Kompleksowa usługa konferencyjna w celu realizacji warsztatu w ramach projektu ECOTALE, Sopot 13-14.06.2013 r.

Nr sprawy

nr w BZP: 68101-2013, 
nr ILiM: PRZ/00008/2013

Tryb postępowania przetarg nieograniczony
Dokumenty

Termin składania dokumentów:

Termin składania ofert: 13 maja 2013 r. godz. 11.00.

Termin otwarcia ofert: 13 maja 2013 r. godz. 11.15.

Sprawdź nasze rozwiązania:

ILiM standardy GS1 czbILiM lancuchy dostaw czbILiM magazynowanie czbILiM transportILiM zarzadzanie zapasami czbILiM e-gospodarka czbILiM badania czbILiM ewnioski czb

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2012-2016

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj