Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

A+ A A-

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług programistycznych na rzecz Zamawiającego

W  celu  zbadania  oferty  rynkowej  oraz  oszacowania wartości zamówienia, Instytut Logistyki i Magazynowania w siedzibą w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących szacunkowych kosztów realizacji niżej opisanego zamówienia.

UWAGA!

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem ani zapytaniem o cenę w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów opisanej usługi.

 

I.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
1.    świadczenie usług programistycznych na rzecz Zamawiającego polegających na programowaniu pakietów oprogramowania wg wymagań definiowanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia:
a)    Grupa 1: front - endu z wykorzystaniem Angular JS;
b)    Grupa 2: back-endu w technologii JAVA;  
c)    Grupa 3: testów automatycznych z wykorzystaniem Selenium.
2.    świadczenie usług konsultingu technologicznego w zakresie powyższych usług programistycznych - dotyczy wszystkich grup.

Do świadczenia usług programistycznych Zamawiający zaangażuje:
a)    Grupa 1: przeciętnie co najmniej 1osobę na łączny przeciętny okres do 24 miesięcy każda 8 godzin dziennie.
b)    Grupa 2: przeciętnie co najmniej 2 osoby na łączny przeciętny okres do 24 miesięcy każda  8 godzin dziennie.
c)    Grupa 3: przeciętnie co najmniej 0,5 osoby na łączny przeciętny okres do 24 miesięcy każda  8 godzin dziennie.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w świadczenie usług programistycznych:
a)    Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie sumarycznie za czas przeznaczony na realizację zadań w ramach świadczenia usług programistycznych przez osoby zaangażowane do ich realizacji, po stawkach wynagrodzeń zaoferowanych przez Wykonawcę odpowiednich do właściwej grupy. Jednostką stosowaną do rozliczeń jest 1 dzień roboczy (8 godzin świadczenia usług).
b)    Sumaryczny czas pracy osób zaangażowanych w świadczenie usług programistycznych w każdej z grup bilansowany i rozliczany finansowo będzie w interwałach miesięcznych na koniec miesiąca kalendarzowego.

Wynagrodzenie osób zaangażowanych w świadczenie usług konsultingu technologicznego:
a)    Opłaty dotyczą godzin po wykorzystaniu pakietu zaoferowanych w ofercie przez Wykonawcę ilości godzin bezpłatnego konsultingu technologicznego.
b)    Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie sumarycznie za czas przeznaczony na realizację zadań w ramach świadczenia usług konsultingu technologicznego przez osoby zaangażowane do ich realizacji, po stawkach wynagrodzeń zaoferowanych przez Wykonawcę. Jednostką stosowaną do rozliczeń jest 1 zakończona godzina świadczenia usług.
c)    Sumaryczny czas pracy osób zaangażowanych w świadczenie usług konsultingu technologicznego bilansowany i rozliczany finansowo będzie w interwałach miesięcznych na koniec miesiąca kalendarzowego.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego Ogłoszenia.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2018 r.

III.    KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami i ich wagą:
1)    Cena brutto z podatkiem VAT na świadczenie usług programistycznych dla ILiM – 90 %;
2)    Ilość bezpłatnych godzin konsultingu technologicznego – 10 %.

IV.    ELEMENTY WYCENY

W ofercie Wykonawca powinien zawrzeć:
1)    nazwę i adres Wykonawcy;
2)    cenę zł (netto i brutto).

V.    FORMA SKŁADANIA WYCENY

Elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Wzór Formularza Wyceny jest załączony do niniejszego szacowania wartości zamówienia.

VI.    TERMIN SKŁADANIA WYCENY

14 października 2016 r.

VII.    INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie
Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wyceny.

Oznaczenie finansowania
Szacowanie wartości zamówienia odbywa się w ramach i w związku z realizacją projektu pod nazwą: Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

VIII.    OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW

Zbigniew Szuliński
nr tel. 0 61 850-49-15
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1) oraz Formularz Wyceny (Załącznik nr 2) stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj