Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zamówienia na usługi społeczne

Usługa cateringowa dla 20 uczestników szkoleń realizowanych w Katowicach w terminach: 21 i 22 marca 2018 r., na potrzeby projektu "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych", nr POPC.02.01.00-00-0047/16

Przedmiot zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Usługa cateringowa dla 20 uczestników szkoleń realizowanych w Katowicach w terminach: 21 i 22 marca 2018 r., na potrzeby projektu "Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych", nr POPC.02.01.00-00-0047/16

Nr sprawy

ZOF/04/2018

Dokumenty

Termin składania ofert:

27.02.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

27.02.2018 r., godz. 10:15

Usługa cateringowa dla 20 uczestników szkoleń realizowanych w Lublinie w terminach 6 i 7 marca 2018 r.

Przedmiot zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Usługa cateringowa dla 20 uczestników szkoleń realizowanych w Lublinie w terminach 6 i 7 marca 2018 r., na potrzeby projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0047/16

Nr sprawy

ZOF/03/2018

Dokumenty

Termin składania ofert:

21.02.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.02.2018 r., godz. 10:15

Sukcesywna realizacja usług cateringowych na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Sukcesywna realizacja usług cateringowych na potrzeby Instytutu Logistyki i Magazynowania

 

Termin przesłania oferty:  19 lutego 2018 roku, do godz.: 12:00

Otwarcie ofert: 19 lutego 2018 r. o godz.: 12.15

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki:   


 

Usługa cateringowa dla 20 uczestników szkoleń realizowanych w Lublinie w terminach 6 i 7 marca 2018 r.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Usługa cateringowa dla 20 uczestników szkoleń realizowanych w Lublinie w terminach 6 i 7 marca 2018 r., na potrzeby projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, nr POPC.02.01.00-00-0047/16

 

Termin przesłania oferty:  9 lutego 2018 roku, do godz.: 10:00

Otwarcie ofert: 9 lutego 2018 r. o godz: 10.15

Szczegóły zaproszenia oraz załączniki: 

 


 

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń analitycznych dla zespołu projektu PPK3 Instytutu Logistyki i Magazynowania

Przedmiot zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń analitycznych dla zespołu projektu PPK3 Instytutu Logistyki i Magazynowania

Nr sprawy

ZOF/15/2017

Dokumenty

Termin składania ofert:

11.01.2018 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

11.01.2018 r., godz. 10:15

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia informatycznego dla zespołu programistów Instytutu Logistyki i Magazynowania pod nazwą "Elasticsearch - architektura i zagadnienia zaawansowane poprzedzone konsultacją oraz warsztatem"

Przedmiot zamówienia

Usługa organizacji i przeprowadzenia szkolenia informatycznego dla zespołu programistów Instytutu Logistyki i Magazynowania pod nazwą "Elasticsearch - architektura i zagadnienia zaawansowane poprzedzone konsultacją oraz warsztatem"

Nr sprawy

ZOF/14/2017

Dokumenty

Termin składania ofert:

07.12.2017 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

07.12.2017 r., godz. 10:15

Usługa organizacji szkoleń tj. wynajem sal wraz z dostarczeniem posiłków na potrzeby szkoleń w ramach projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych"

Przedmiot zamówienia

Usługa organizacji szkoleń tj. wynajem sal wraz z dostarczeniem posiłków na potrzeby szkoleń w ramach projektu „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych"

Nr sprawy

ZOF/13/2017

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!

Termin składania ofert:

07.11.2017 r., godz. 10:00
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 8.11.2017 r., godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:

07.11.2017 r., godz. 10:15
Zamawiający ustala termin otwarcia ofert na dzień: 8.11.2017 r., godz. 12:15

Usługa cateringowa na szkoleniu realizowanym w ramach projektu: „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” w dniu 24.10.2017 r. w Warszawie

Przedmiot zamówienia

Usługa cateringowa na szkoleniu realizowanym w ramach projektu: „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” w dniu 24.10.2017 r. w Warszawie

Nr sprawy

11/2017

Dokumenty

Termin składania ofert:

12.10.2017 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

12.10.2017 r., godz. 10:15

Usługa cateringowa na szkoleniu realizowanym w ramach projektu: „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” w dniu 28.09.2017 r. w Kutnie

Przedmiot zamówienia

Usługa cateringowa na szkoleniu realizowanym w ramach projektu: „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych” w dniu 28.09.2017 r. w Kutnie

Nr sprawy

9/2017

Dokumenty

Termin składania ofert:

21.09.2017 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.09.2017 r., godz. 10:15

Usługi rekreacyjne i sportowe dotyczące wstępu do obiektów sportowych potwierdzonych karnetem dla pracowników ILiM 2017-2019

Przedmiot zamówienia

Usługi rekreacyjne i sportowe dotyczące wstępu do obiektów sportowych, potwierdzonych karnetem dla pracowników ILiM 2017-2019

Nr sprawy

8/2017

Dokumenty

UWAGA - ZMIANY!


WYBÓR OFERTY:

Termin składania ofert:

18.09.2017 r., godz. 10:00
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 20.09.2017 r., godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

18.09.2017 r., godz. 10:15
Zamawiający ustala termin otwarcia ofert na dzień: 20.09.2017 r., godz. 10:15

Usługa hotelowa tj. wynajem sal wraz z dostarczaniem posiłków, na potrzeby warsztatów ILiM

Przedmiot zamówienia

Usługa hotelowa tj. wynajem sal wraz z dostarczaniem posiłków, na potrzeby warsztatów ILiM

Nr sprawy

6/2017

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.06.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

7.06.2017 r. godz. 10:15

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj