Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zaproszenie do składania ofert
(dla zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie usługi: „Przeniesienie kabin ekranowanych”

Szczegółowy opis usługi:

Przedmiotem usługi jest przeniesienie dwóch kabin (komór) ekranowanych: klatki Faradaya BSS BRADEN Shielding Systems oraz komory GTEM 1250 Ray Proof pomiędzy dwiema lokalizacjami, w obrębie jednego kompleksu budynków, użytkowanych przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, przy ul. Estkowskiego 6.

Konieczne czynności w zakresie wykonania usługi:

a) określenie stanu fizycznego i funkcjonalnego obiektów,
b) systemowy demontaż kabin wraz z istniejącymi instalacjami, w tym elektryczną,
c) przeniesienie elementów oraz ich przygotowanie do montażu,
d) montaż obiektów wraz z instalacjami w nowej lokalizacji,
e) walidacja parametrów.

Cel usługi:

W rezultacie wykonania usługi Zamawiający powinien mieć możliwość wykorzystania klatki Faradaya BSS BRADEN Shielding Systems oraz komory GTEM 1250 Ray Proof w zakresie nie gorszym, niż takim, jaki był określony przed ich przeniesieniem.

 

Warunki finansowania/rozliczania/płatności:

Płatność nastąpi 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Faktura wystawiona po realizacji całego zamówienia.

Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, to jest: ocenę parametrów obiektu przed i po montażu (np. odpowiednie pomiary), przygotowanie do demontażu (np. oznakowanie elementów składowych), demontaż, przeniesienie lub przewiezienie elementów, przygotowanie elementów – czyszczenie, odtłuszczanie, regeneracja itp., ponowny montaż, dojazdy i przejazdy osób zatrudnionych, czynności transportowe.

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia.

Istotne postanowienia umowy:

Po dokonaniu wyboru Wykonawcy sporządzona zostanie umowa na realizację zamawianej usługi.

Sposób przygotowania oferty:

Oferta musi zawierać:

a) pełną nazwę Wykonawcy,
b) adres siedziby Wykonawcy,
c) cenę oferty zawierającą wszelkie koszty.

Data i miejsce składania oferty:

Ostateczny termin składania oferty upływa w dniu 4 lipca 2013 r. o godz. 12. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej na adres emaila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  lub dostarczyć do siedziby Instytutu Logistyki i Magazynowania przy ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań w terminie wskazanym powyżej.

Wpłynięcie oferty w formie elektronicznej potwierdzone zostanie poprzez wysłanie maila zwrotnego na adres nadawcy.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu wykonawcy zamówienia.

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj