Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-

Zaproszenie do składania ofert

(dla zamówień o wartości nie przekraczającej 14.000 euro)

Zamawiający zaprasza wykonawców do składania ofert na wykonanie: „Przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z usługą pogotowania w przypadku awarii”

Niniejszym zapraszamy do złożenia oferty na wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych wraz z usługą pogotowia technicznego w przypadku awarii. Usługa świadczona będzie od dnia podpisania umowy do 31-03-2014 r.

Ofertę prosimy złożyć w formie pisemnej na podstawie załączonego wzoru formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz opisu czynności serwisowych (załącznik nr 2) na adres naszego Instytutu w terminie do 04.07.2013 roku, do godziny 13.00.

Instytut zastrzega sobie prawo zaproszenia do negocjacji wybranych oferentów. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana oferentom za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na okres od dnia podpisania umowy do 31-03-2014 r.

Osoba kontaktowa w sprawie oferty:

Kierownik Działu Administracji:

Piotr Rzetelski
tel. 061 850 48 97
kom. 605 150 503

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj