Organizacja GS1 Polska
Sie Badawcza UKASIEWICZ
Instytut Logistyki i Magazynowania, Instytut Badawczy
Instytut Logistyki i Magazynowania

Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udzielania zamówień ogłaszanych na stronie internetowej Instytutu Logistyki i Magazynowania.

 

A+ A A-
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie art. 62 ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623t.j.) okresowego pięcioletniego przeglądu technicznego budynku laboratoryjno - biurowego wraz z oceną stanu technicznego instalacji i urządzeń.
Okresowa kontrola ma polegać na sprawdzeniu stanu technicznego i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego. W celu prawidłowego oszacowania wartości oferty Zamawiający wyraża  zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej, udostępnienie planów budynku itp.

Nr sprawy

 

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Dokumenty

Termin składania ofert:

7.10.2013 godz.10:00. 

Termin otwarcia ofert:

 

     

 

© Instytut Logistyki i Magazynowania | 2019

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration
or Anuluj